Эл аралык байланыш

Баардык мамлекеттерге мыкты сапаттагы байланыш!

Жакындарыңыз менен маектешүү үчүн О! мобилдик оператору мыкты сапаттагы кызматтарын сунуштайт!

Баалар жана тарифтештирүү
1 мүнөт жан 1 SMS баасы

Өлкө/Багыт

Чалуулар*

SMS

Россия

29,99 сом

5 сом

Казахстан

24,99 сом

6 сом

Казахстан (атайын сервистер)

69,99 сом

6 сом

Китай

10,99 сом

5 сом

Түркия

24,99 сом

9 сом

КМШ өлкөлөрү

44,99 сом

6 сом

КМШ өлкөлөрү (атайын сервистер)

79,99 сом

6 сом

Украина

44,99 сом

9 сом

Европа өлкөлөрү

79,99 сом

8 сом

Африка

250,99 сом

12 сом

Башка өлкөлөр

250,99 сом

9 сом

Спутник желелери жана ыраактагы аймактар

1171,99 сом

Жок

*Тарифтөө кадамы минуталуу. 
Тарифтерде КНС эске алынып көрсөтүлдү, бирок СС кошулган жок.