Сенин чексиздигиң

Сенин чексиздигиң

Сенин чексиздигиң


Чексиз интернет жана акысыз байланыш!

 • Жогорку ылдамдыктагы 500 МБ, андан кийин чексиз интернет   
 • О! түйүнүндө чыгуучу акысыз чалуулар
 • О! түйүнүндө чыгуучу акысыз SMS 

Күнүмдүк абоненттик төлөм: 20 сом  

Кошуу буйрутмасы:  070#   170#
Баасы жана тарифтештирүү
 Күнүмдүк абоненттик төлөм  20 сом
 Акысыз интернет-топтом  500 Мб суткасына 
 Интернет 500 Мб жогору            0 сом/Мб         
 О! түйүнүндөгү номерлерге чалуулар  Акысыз
 О! номерлерине SMS  Акысыз
Чалуулардын тарифтөө кадамы – 10 секунда. Интернет кызматтарынын тарифтөө кадамы – 100 Кб Бардык баалар ССсыз жана КНС эсепке алуу менен көрсөтүлгөн.

«Сенин чексиздигиң» кызматынын көрсөтүүнүн  алкагында абонентке чексиз мобилдик интернеттин пайдалануу мүмкүнчүлүгү берилет. Күнүмдүк интернет-трафиктин алгачкы 500 мегабайты мүмкүн болгон максималдуу ылдамдыкта берилет. Интернет-трафиктин күнүмдүк 500 Мб чегинен өткөн кезде, ылдамдык чектелиши мүмкүн.

Ушул кызматтын чегинде  интернет-топтомду жогорку ылдамдыкта колдонуп бүткөндөн кийин, «Турбокнопка 1 Гб» жана «Турбокнопка 2 Гб» кызматтарын кошуу жеткиликтүү, бул кызматтар кезектеги абоненттик төлөмдү «Сенин чексиздигиң» кызматыч  боюнча алганга чейин мобилдик интернетти жогорку ылдамдыкта колдонууга мүмкүндүк берет. Кызматты кошуу баасы:
 • «Турбокнопка 1 Гб» – *735*1#. Кошуу баасы 30 сом;
 • «Турбокнопка 2 Гб» – *735*2#. Кошуу баасы 40 сом.
Толук маалымат
 • Кызматты көрсөтүү Кыргыз Республикасынын бүткүл аймагында жеткиликтүү.
 • «Сенин чексиздигиң» кызматын көрсөтүүнүн  алкагында абоненттерге чексиз мобилдик интернетин пайдалануу мүмкүнчүлүгү берилет. Күнүмдүк интернет-трафиктин алгачкы 500 мегабайты мүмкүн болгон максималдуу ылдамдыкта берилет. Интернет-трафиктин күнүмдүк 500 Мб чегинен өткөн кезде, ылдамдык чектелиши мүмкүн.
 • Интернет тармагына тункүү убагында ыңгайлуу кирүүнү камсыздоо үчүн компания  бардык кардарларга трафикти  (FUP – Fair Usage Policy) "адилеттүү пайдалануу саясатын" жүргүзөт.  Эсептешүү мезгилдин ичинде (абоненттик төлөмдү акыркы алган күндөн тартып)  абонент тункүү убагында сервисти кыянаттык пайдаланса жана башка абоненттер үчүн ыңгайсыздыктарды жаратса, тутум абоннеттик төлөмдү кийинки алганга чейин (эсептешүү мезгили аяктаганга чейин) Интернетке кирүү ылдамдыгын азайтат. Кезектеги абоненттик төлөмдү алган күндөн тартып, Интернетке кирүү ылдамдыгы автоматтык түрдө калыбына келтирилет. Мындай мамиле жасоонун негизги артыкчылыгы болуп түйүндүн ресурстарын бардык абоненттердин ортосунда адилеттүү бөлүштүрүү жана ошол учурда мүмкүн болгон максималдуу ылдамдыкты берүү саналат.
 • Кызматка кошулуу баланста 20 сом жана андан ашык сумма болгондо мүмкүн. Абоненттик төлөм – күнүнө 20 сом. Эгер абоненттик төлөмдү алып жаткан учурда, абоненттин эсебинде 20 сомдон кем сумма болсо, «Сенин чексиздигиң» кызматынын иштеши абоненттин балансында керектүү сумма пайда болгонго чейин убактылуу токтотулуп турат.
 • Кызматты алгач кошуу акысыз, андайн кийинки кошулуунун баасы 20 сом
 • «Сенин чексиздигиң» кызматынын иштеши токтотулуп турган учурларда О! түйүнүндөгү чалуулардын тарификациясы, SMS жана MMS, ошондой эле мобилдик интернет абоненттин тарифтик планынын же өзүнчө кошулган кызматтардын шарттары боюнча жүргүзүлөт. 
 • «Сенин күнүмдүк нөлүң» кызматы кошулуп турган кезде, «Сенин чексиздигиң» кызматын кошууга болот. «Сенин чексиздигиң» кызматы кошулгандан кийин мурда кошулган кызматтын шарттары өчүрүлөт жана «Сенин чексиздигиң» кызматынын шарттары боюнча кайрадан кошулат. Абоненттик төлөм мурда кандай кызмат кошулганына карабастан толугу менен алынат.
 • Эгер абонент «Сенин нөлүң!», «Сенин нөлүң 3,6,12!» кызматтарына кошулган болсо, «Сенин чексиздигиң» кызматын кошууга мүмкүн эмес.
 • «Сенин чексиздигиң» кызматын кошуу үчүн:
 • Жалпы корпоративдик эсеби бар абоненттер корпоративдик сатуулар кызматына жазуу түрүндөгү арыз менен кайрылышы керек. Кызматты активдештирүү үчүн корпоративдик кардардын балансында 20 сомдон кем эмес сумма болуш керек.

  Жеке эсеби бар абоненттер «Сенин чексиздигиң» кызматын *070# же *170# буйрутмасы менен кошо алат.

 • Эгер корпоративдик кардар «Сенин чексиздигиң» кызматын кошкондон кийин тейлөөнүн корпоративдик формасынан жеке тейлөөгө өтсө, корпоративдик кардарлар үчүн «Сенин чексиздигиң» кызматы өчүрүлөт

 • Эгер корпоративдик кардар өз номерин бир корпоративдик топтон экинчи корпоративдик топко которсо, корпоративдик кардар үчүн «Сенин чексиздигиң» кызматы өчүрүлөт жана кайра төмөнкүчө кошулат:

 • Жалпы корпоративдик эсеби бар абонент корпоративдик сатуулар кызматына корпоративдик кардардын (корпоративдик топтун башчысынын) арызы менен кайрылат. «Сенин чексиздигиң» кызматы корпоративдик кардар туташтыруу үчүн төлөгөндөн кийин активдештирилет.

 • Жеке эсеби бар абоненттер «Сенин чексиздигиң» кызматын *070# же *170# буйрутмасы менен кошо алат.

 • Корпоративдик топ кеңейген учурда, корпоративдик топтун жетекчиси «Сенин чексиздигиң» кызматына кошулууну каалаган абоненттердин номерин көрсөтүү менен жазуу түрүндөгү кошумча арыз менен демилге көтөрөт жана ар бир кошулуп жаткан абонент үчүн 20 сом өлчөмүндөгү сумманы абоненттердин балансына киргизет.
 • SIM-картаны кайра калыбына келтирүүдө, мурда «Сенин чексиздигиң» кызматы кошулган корпоративдик топтун абонентине SIM-карта абоненттин толук профили, анын ичинде активдүү кызматы менен кайра калыбына келтирилет.
  • Интернет тармагына тункүү убагында ыңгайлуу кирүүнү камсыздоо үчүн компания бардык кардарларга трафикти (FUP – Fair Usage Policy) "адилеттүү пайдалануу саясатын" жүргүзөт. Эсептешүү мезгилдин ичинде (абоненттик төлөмдү акыркы алган күндөн тартып) абонент тункүү убагында сервисти кыянаттык пайдаланса жана башка абоненттер үчүн ыңгайсыздыктарды жаратса, тутум абоннеттик төлөмдү кийинки алганга чейин (эсептешүү мезгили аяктаганга чейин) Интернетке кирүү ылдамдыгын азайтат. Кезектеги абоненттик төлөмдү алган күндөн тартып, Интернетке кирүү ылдамдыгы автоматтык түрдө калыбына келтирилет. Мындай мамиле жасоонун негизги артыкчылыгы болуп түйүндүн ресурстарын бардык абоненттердин ортосунда адилеттүү бөлүштүрүү жана ошол учурда мүмкүн болгон максималдуу ылдамдыкты берүү саналат.

*О! түйүнүндөгү акысыз сыртка чалуулар, SMS жана MMS төмөнкү көлөмдөрдө чектелет:

 • түйүн ичиндеги сыртка чалуулар : суткасына 180 мүнөт (00:00:00 дөн 23:59:59 чейин)
 • түйүн ичиндеги SMS жөнөтүүлөр: суткасына 200 даана (00:00:00 дөн 23:59:59 чейин)

 Жогоруда көрсөтүлгөн чектөөлөрдөн ашык колдонулган кызматтардын тарификациясы абонент тейленип жаткан тарифтик пландын шарттарына ылайык ишке ашырылат.