Smart

Smart

Smart


Отличное решения для смартфонов от мобильного оператора О!

«Smart» тизмегиндеги кызматтар – бул О! түйүн ичинде акысыз баарлашуу жана мобилдик интернеттин трафигинин эң татыктуу көлөмүн тандоо мүмкүнчүлүгү. 

 • Акысыз 4G интернет

 • О! тармагында акысыз чалуу жана SMS

  «SMART 300»

  «SMART 300» опцияны кошуу үчүн буйрутма:  *085#

   30 күнгө абоненттик төлөм 190 сом 
   Акысыз мобилдик интернет  300 Мб
   Мобилдик интернеттин 1 Мб баасы (300 Мб кийин)   0,25 сом/1 Мб 
   О! тармагында чалуу жана SMS*  Бесплатно 

  Тарифтөө кадамы секундалуу. Мобильник интернетин тарифтөө кадамы 1 Кб. Баалар КНС эске алып, СС эске албай көрсөтүлгөн.

  «SMART 1000»

  «SMART 1000» опцияны кошуу үчүн буйрутма:  *080#

   30 күнгө абоненттик төлөм 290 сом 
   Акысыз мобилдик интернет 1024 Мб
   Мобилдик интернеттин 1 Мб баасы (1024 Мб кийин)   0,25 сом/1 Мб 
   О! тармагында чалуу жана SMS*  Бесплатно 

  Тарифтөө кадамы секундалуу. Мобильник интернетин тарифтөө кадамы 1 Кб. Баалар КНС эске алып, СС эске албай көрсөтүлгөн.

  «SMART Unlim»

  «SMART Unlim» опцияны кошуу үчүн буйрутма:  *088#

   30 күнгө абоненттик төлөм  990 сом 
   Акысыз мобилдик интернет  Чекстөөсүз
   О! тармагында чалуу жана SMS*  Бесплатно 

  Тарифтөө кадамы секундалуу. Мобильник интернетин тарифтөө кадамы 1 Кб. Баалар КНС эске алып, СС эске албай көрсөтүлгөн.

  Толук маалымат

  • «Smart» кызматтарды коштуруу республиканын бардык территориясында жеткиликтүү.
  •  «Smart» кызматтарынын алкагында  абоненттерге О!  түйүнүндөгү акысыз чалуулар, SMS, MMS жана мобилдик интернеттин ар кандай көлөмү берилет. Жеңилдетилген чыгуучу чалуулар, SMS, MMS жана мобилдик интернеттин трафиги абоненттин балансында 5 сом же андан көп сумма бар болгондо гана мүмкүн болот. Абоненттин балансында 5 сомдон аз сумма бар болсо, ал абонентке тейленип жаткан тарифтик пландын чегинде тарифтенлине турган байланыш кызматтары гана жеткиликтүү болот.*
  • Эгер абонент «Smart 300» жана «Smart 1000» кызматтарынын шарттарында каралган мобилдик интернеттин пакетин пайдаланып бүтсө, андан аркы  1Мб мобилдик интернеттин баасы болгону 0,25 сомду түзөт.
  • «Smart 300» же «Smart 1000» кызматтарынын бирин кошкон же мөөнөтүн узарткан учурдан тартып 30 күндүн ичинде интернет үчүн эсептөөлөрдүн суммардык көлөмү 990 сомго жеткенде, абонент кызматтын кезектеги иштөө мөөнөтү аяктаганга чейин бир мегабайт үчүн  0 сом баада колдоно алат. Активдүү «Smart» кызматтарынын каалаганы үчүн жана топтомдун баштапкы өлчөмүнөн ашкан интернет-трафик үчүн төлөмдүн максималдуу суммасы жүктөлгөн мегабайттардын санына карабастан 30 күндө 990 сомдон ашпайт.
  • «Smart Unlim» кызматтын чегинде жогорку ылдамдыктагы интернет-трафиктин көлөмү смартфондо гана колдонулушу мүмкүн. Смартфонду башка түзүлүштөр үчүн интернет кирүү түйүнү катарында (модем шарттамында) колдонуу үчүн - «Интернет тарат!» кызматын колдонуңуз. «Интернет тарат!» кызматы жөнүндө кенен маалымат бул жерде

  • «Smart» тизмегиндеги кызматтарды кайра кошуу «Smart» кызматтарды акыркы жолу кошуудан 48 саат өткөндөн кийин гана мүмкүн. Ошону менен бирге жеңилдетилген чыгуучу чалуулар, SMS, MMSтер жыйналбайт жана мобилдик интернеттин трафиги күйүп кетет.  
  • Кызматтын иштөө мөөнөтү – 30 күн. Эгер абоненттик акыны алып жаткан учурда, абоненттин эсебинде керектүү сумма болбосо, «Smart» кызматтарынын иштеши абоненттин балансында абоненттик төлөмгө барабар же андан көп сумма пайда болгонго чейин убактылуу токтотулуп турат.
  • «Smart» кызматтарынын иштеши токтотулуп турган учурларда О! түйүнүндөгү чалуулардын жана мобилдик интернеттин тарификациясы абоненттин тарифтик пландарынын же өзүнчө кошулган кызматтардын шарттары боюнча жүргүзүлөт. 
  • Эгер абонент мындан мурун «Күнүмдүк сенин нөлүң!» активдештирилген болсо, «Smart» кызматтарын кошуу мүмкүн. Мындай учурда жогоруда көрсөтүлгөн акциялар өчүрүлөт жана «Smart» кызматтарынын жаңы шарттары иштеп баштайт.  Ошону менен бирге абонент кайсы кызматты мурун кошутурбасын, «Smart» кызматтары менен колдонуу үчүн абоненттик төлөм толугу менен алынат.  
  • Эгер абонент мындан мурун эле «Сенин чексиздигиң» кызматын коштурса, анда «Smart» кызматтарын кошуу мүмкүн эмес.
  • Эгер абонент мындан мурун эле  «Сенин нөлүң!», «Сенин нөлүң 3,6,12!», кызматтарын кошулган болсо, анда «Smart» кызматтарын кошуу үчүн айтып кеткен кызматтарды өчүргөндөн кийин гана мүмкүн. Ошону менен бирге “Сенин нөлүң!», «Сенин нөлүң 3,6,12!», кызматтары иш мөөнөтү бүткөнгө чейин активдүү болот. Жеңилдетилген чыгуучу чалуулар, SMS жана мобилдик интернеттин трафиги «Smart» кызматтарынын алкагында берилет.
  • Эгерде абонент «Smart» кызматтарына кошулган болсо,  «Сенин нөлүң!», «Сенин нөлүң 3,6,12!», «Күнүмдүк сенин нөлүң!», «Сенин чексиздигиң» кошуу мүмкүн эмес.
  • «Smart» кызматын кошуу үчүн:

  Жалпы корпоративдик эсеби бар абоненттер корпоративдик сатуулар кызматына жазуу түрүндөгү арыз менен кайрылышы керек. Кызматты активдештирүү үчүн корпоративдик кардардын балансында кошулуунун акысына барабар болгон сумма болуш керек.

  Жеке эсеби бар абоненттер «Smart» кызматын буйрутмасы менен кошо алат.

  • Эгер корпоративдик кардар «Smart» кызматын кошкондон кийин тейлөөнүн корпоративдик формасынан жеке тейлөөгө өтсө, корпоративдик кардарлар үчүн «Smart» кызматы өчүрүлөт.
  • Эгер корпоративдик кардар өз номерин бир корпоративдик топтон экинчи корпоративдик топко которсо, корпоративдик кардар үчүн «Smart» кызматы өчүрүлөт.
  • Корпоративдик топ кеңейген учурда, корпоративдик топтун жетекчиси «Smart» кызматына кошулууну каалаган абоненттердин номерин көрсөтүү менен жазуу түрүндөгү кошумча арыз менен демилге көтөрөт жана ар бир кошулуп жаткан абонент үчүн 20 сом өлчөмүндөгү сумманы абоненттердин балансына киргизет.
  • SIM-картаны кайра калыбына келтирүүдө, мурда «Smart» кызматы кошулган корпоративдик топтун абонентине SIM-карта абоненттин толук профили, анын ичинде активдүү кызматы менен кайра калыбына келтирилет.

  * Кызматтын алкагында О! түйүн ичиндеги жеңилдетилген чыгуучу чалуулар, SMS жана MMS сутка сайын төмөнкү көлөмдө берилет:

  • О! түйүнүндөгү добуштук чалуулар   00:00:00 дөн  23:59:59 чейин - 180 мүнөт (бардык чалуулардын суммардык көлөмү)
  • О! түйүнүндөгү MMS жөнөтүүлөр 00:00:00 дөн 23:59:59 чейин – 200 билдирүү
  • О! түйүнүндөгү MMS жөнөтүүлөр 00:00:00 дөн 23:59:59 чейин – 200 билдирүү

  Жогоруда көрсөтүлгөн чектөөлөрдөн ашык колдонулган кызматтардын тарификациясы абонент тейленип жаткан тарифтик пландын шарттарына ылайык жүзөгө ашырылат.