Интернет+

Интернет+

Интернет+


Модемдерге, планшеттерге жана роутерлерге өзгөчө тарифтик план!
    «Интернет+» тарифтик пландын алкагында абоненттерге маалымат жиберүү кызматы жана интернетке кирүү мүмкүнчүлүгү берилет.


              1 Мб интернет-трафиктин баасы  1,89 сом      

  • Активдүү режим —  акыркы тарифтелген окуядан тартып  180 күн.
  • Абоненттин балансы кандай болбосун компаниянын www.o.kg расмий сайты дайым жеткиликтүү болот. Сайтка кирүүдө интернет-трафик тарифтелинбейт жана эсептелинбейт.
  • «Интернет+» тарифтик планын башка корпоративдик тарифтик пландарга алмаштыруу, башка тарифтерден «Интернет+» тарифине өтүү мүмкүн эмес.