Kings Clinic стоматологиясында «О!Деньги» капчыгынын колдонуучулары үчүн арзандатуулар

Kings Clinic заманбап стоматология борборунда «О!Деньги» капчыгы аркылуу тѳлѳм жүргүзүүдѳ алгачкы терапевтикалык дарылоого 20% арзандатуу бар!

Акция тѳмѳнкү кызмат түрлѳрүнѳ тийиштүү:

· профессионалдуу тазалоо;

· агартуу;

· кѳркѳм реставрация;

· пульпитти дарылоо;

· периодонтитти дарылоо;

· бүйлѳлѳрдүн каноосун дарылоо.

Арзандатуу менен кантип тѳлѳѳгѳ болот?

1. «Мой О!» тиркемесинен «О!Деньги» бѳлүмүн ачыӊыз;
2. Кассадан QR-кодду сканерлеӊиз;
3. Арзандатуу менен сумманы кѳрсѳтүп, анан тѳлѳмдү ишке ашырыӊыз.

Клиниканын дареги: Бишкек ш., Сүйүнбаев кѳч., 10/2
Жазылуу үчүн телефон номери: 0709 010 888