Келтирилген түйүн камтыган аймак бардык факторлорду: абоненттин түзүлүшүнүн параметрин, рельефтин өзгөчөлүгүн жана жергиликтүү курулушту, аба-шарттарынын өзгөрмөлүүлүгүн ж.б. эсепке алууга жөндөмдүү эмес компьютердик моделдештирүүнүн негизинде жакынкы убакта база станцияларынын ишке киргизилишин эске алуу менен алынды.

Ушуга байланыштуу, түйүндү тейлөөнүн анык чөлкөмү келтирилген түйүн камтыган аймактан жакшы да, жаман да тарапка өзгөрүшү мүмкүн.