Пайдалуу документтер

Пайдалуу документтер

Доомат арызы

Жеке маалыматтар субъектисинин жеке маалыматтарды чогултууга жана иштеп чыгууга макулдугу

АЧЫК ОФЕРТА «НУР Телеком» ЖЧКсынын көчмө радиотелефон байланыш кызматын көрсөтүүгө келишимди түзүү жөнүндө

«НУР Телеком» ЖКЧсынын Купуялуулук саясаты