Смартфон үчүн 4 жумага

Переходи на О!
БААРЫ ҮЧҮН ЧЕКСИЗДИК! 4 жума

Чексиз
60 мүнөт
Акысыз
40 телеканал
495 © 4 жумага абоненттик төлөм:

Переходи на О! 395
+ O!TV

30 ГБ
15 мүнөт
Акысыз
40 телеканал
395 © 4 жумага абоненттик төлөм:

Переходи на О! 490
+ О!TV

40 ГБ
30 мүнөт
Акысыз
40 телеканал
490 © 4 жумага абоненттик төлөм:

Переходи на О! 600
+ O!TV

50 ГБ
30 мүнөт
Акысыз
40 телеканал
600 © 4 жумага абоненттик төлөм: