Чексиз Instagram, WhatsApp, Telegram

Безлимит-на-Insta-Telegram-Whatsapp_940x250-kg.png

Чексиз Instagram, WhatsApp, Telegram

ПОПУЛЯРДУУ МЕССЕНДЖЕРЛЕР МЕНЕН СҮЙҮКТҮҮ СОЦИАЛДЫК ТАРМАККА ЧЕКТӨӨ ЖОК!

Жумасына болгону 40 сомго же 4 жумага 100 сомго чектөөсүз колдонуңуз.

*600# буйрутмасы менен кошуп, Instagram, WhatsApp жана Telegram мессенджерлерине чектөөсүз мүмкүндүк алыңыз.

Кызматты көрсөтүүнүн толук шарттары:
  Башкаруу буйрутмалары:

 • Кызматты кошуу: *600#
 • Кызматтын статусун текшерүү: *600*9#
 • Кызматты өчүрүү: *600*0#

Кызматты көрсөтүүнүн шарттары:

 • Кызматты «Переходи на О!» топтомуна кирген тарифтердин көпчүлүгүнөн кошуп алса болот, бирок тариф үчүн абоненттик төлөм сөзсүз төлөнгөн болушу керек.
 • Абоненттик төлөмдү алуу мөөнөтү:
- биринчи жолу кызматты кошуп жаткан учурда;
- андан ары тариф үчүн абоненттик төлөм алынган учурда баланста керектүү сумма болсо - автоматтык түрдө.

 • Абоненттик төлөмдүн баасы (бардык салыктарды эсепке алганда):

Абоненттик төлөм ар 7 күндө алынган тарифтерде: 40 сом;
Абоненттик төлөм ар 28/30 күндө алынган тарифтерде: 100 сом

 • Эгерде тариф үчүн абоненттик төлөм алынгандан кийин баланста кызмат үчүн абоненттик төлөмдү алганга жетиштүү каражат болсо, кызматтын мөөнөтү автоматтык түрдө узартылат жана тариф үчүн кезектеги абоненттик төлөм алынганга чейин сизге Instagram, WhatsApp жана Telegram мессенджерлерине чексиз интернет-трафик жеткиликтүү болот.
 • Эгерде тариф үчүн абоненттик төлөм алынгандан кийин баланста кызматтын шарттарынын мөөнөтүн узартуу үчүн каражат жетишсиз болуп чыкса, анда кызматтын шарттарын көрсөтүү убактылуу токтотулат (социалдык тармактарды жана Instagram, WhatsApp, Telegram мессенджерлерин колдонууда интернет-трафикти тарифтөө абонент же абонент тейленген тариф үчүн иштеген кызматтар менен акцияларды кошкондо, тарифтин шарттарына ылайык ишке ашырылат);
 • Балансты толуктагандан кийин кызматтын шарттарын *600# буйрутмасын терүү аркылуу өз алдынча узартууга болот, же болбосо кызмат автоматтык түрдө узартылат, бирок тариф үчүн жогоруда сыпатталган шарттарга ылайык кезектеги абоненттик төлөм алынган учурда гана.
 • Кызматтын алкагында абонент тейленген негизги тариф же башка кызматтар боюнча берилген интернет-трафикти төмөнкү учурларда пайдаланса (сарптаса) болот:
  - тиркемелерди жаңылоодо, браузерди приваттык көрүү (инкогнито) режиминде колдонгондо,
  - трафикти азайткан браузерди колдонгондо же прокси-серверди, VPN-каналдарды, анонимайзерлерди колдонгондо,
  - Instagram, WhatsApp, Telegram тиркемесинен же сайтынан көрсөтүлүшү үчүн тышкы ресурстар (башка сайттар) менен байланышуу талап кылынган шилтемелерди, сүрөттөрдү, видеороликтерди камтыган баракчалар ачылган учурда.
 • Кызмат боюнча чексиз интернет-трафик ал үчүн абоненттик төлөм алынган учурдан тартып, тариф үчүн кезектеги абоненттик төлөмдү автоматтык түрдө алуунун алгачкы аракетине чейин берилет. Абоненттик төлөм ар 7 күндө бир алынган тарифтерде кызматтын алкагында чексиз интернет-трафикти берүүнүн максималдуу мөөнөтү – 7 күн. Абоненттик төлөм ар 28/30 күндө бир алынган тарифтерде кызматтын алкагында чексиз интернет-трафикти берүүнүн максималдуу мөөнөтү – 28/30 күн.
 • Бардык кардарларын интернет менен камсыздоо максатында компания ашыкча жүктөм сааттарында тармактык ресурстарын адилеттүү бөлүштүрүү үчүн трафикти "адилеттүү пайдалануу саясатын" (FUP - Fair Usage Policy) колдонуп келет. Эсептешүү мезгилинин ичинде (абоненттик төлөмдү акыркы алган күндөн тартып) абонент интернеттин ашыкча көп көлөмүн колдонуп жатса жана башка абоненттер үчүн ыңгайсыздыктарды жаратса, тутум абоненттик төлөмдү кийинки алганга чейин (эсептешүү мезгили аяктаганга чейин) интернетке кирүү ылдамдыгын азайтат. Кезектеги абоненттик төлөмдү алган күндөн тартып, интернетке кирүү ылдамдыгы автоматтык түрдө калыбына келтирилет. Мындай мамиле жасоонун негизги артыкчылыгы болуп түйүндүн ресурстарын бардык абоненттердин ортосунда адилеттүү бөлүштүрүү жана ошол учурда мүмкүн болгон максималдуу ылдамдыкты берүү саналат.
 • Кызмат боюнча абоненттик төлөмдү автоматтык алуу кызмат үчүн абоненттик төлөм акыркы жолу алынган күндөн тартып 91-күнү токтотулат;
 • «Чексиз Instagram, WhatsApp, Telegram» кызматы кошулган учурда, «Интернет тарат!» кызматын кошуу мүмкүн эмес;
 • «Интернет тарат!» кызматы кошулган учурда, «Чексиз Instagram, WhatsApp, Telegram» кызматын кошуу мүмкүн эмес;
 • «Чексиз Instagram, WhatsApp, Telegram» кызматы кошулган учурда, «СУПЕРХАЙП + YouTube» акциясын кошуу мүмкүн эмес;
 • «СУПЕРХАЙП + YouTube» акциясы кошулган учурда, «Чексиз Instagram, WhatsApp, Telegram» кызматын кошуу мүмкүн эмес;
 • «Чексиз Instagram, WhatsApp, Telegram» кызматы кошулган учурда, «Түнкү Безлимит» кызматын кошуу мүмкүн эмес;
 • «Түнкү Безлимит» кызматы кошулган учурда, «Чексиз Instagram, WhatsApp, Telegram» кызматын кошуу мүмкүн эмес;
 • Эгер «Чексиз Instagram, WhatsApp, Telegram» кызматы кошулган учурда колдонуп жаткан тариф «Чексиз Instagram, WhatsApp, Telegram» кызматы көрсөтүлбөгөн тарифке алмаштырылса, анда кызмат өчүрүлөт;
 • Эгер «Чексиз Instagram, WhatsApp, Telegram» кызматы кошулган учурда колдонуп жаткан тариф абоненттик төлөмдүн суммасы бирдей жана «Чексиз Instagram, WhatsApp, Telegram» кызматы көрсөтүлгөн тарифке алмаштырылса, анда кызмат өчүрүлбөйт.