Суперхайп + YouTube

superhype100-1200x400-kg.png

СУПЕРХАЙП + YouTube

СҮЙҮКТҮҮ СОЦТАРМАКТАР МЕНЕН МЕСCЕНЖЕРЛЕРГЕ 300 ГБ

Соцтармактар менен месcенжерлерди чексиз колдонгула!

СУПЕРХАЙП + YouTube жумасына болгону 100 сом же 4 жумага 195 сом.

Кошулуу: *300# же *301#

 • YouTube
 • Instagram
 • Facebook
 • WhatsApp
 • Telegram
 • ВКонтакте
 • Одноклассники

«СУПЕРХАЙП + YouTube» Акциясын көрсөтүүнүн толук шарттары:
  Башкаруу буйрутмалары:

 • Интернет-трафиктин калдыгын текшерүү: *728*9#
 • Акциянын статусун текшерүү: *300*9# же *301*9#
 • Акцияны өчүрүү: *200*0#, *300*0# же *301*0#

«СУПЕРХАЙП + YouTube» Акциясын көрсөтүүнүн шарттары: 


 • «СУПЕРХАЙП + YouTube» акциясына кошулуу тариф үчүн абоненттик тѳлѳм аткарылган учурда «Переходи на О!» тарифтер топтомунун кѳбүндѳ жеткиликтүү.
 • «СУПЕРХАЙП + YouTube» Акциясы үчүн абоненттик тѳлѳмдү алуу мѳѳнѳтү:
- Алгачкы жолу Акцияга кошулуу учурунда;
- андан ары баланста керектүү сумма болгон учурда тариф үчүн абоненттик тѳлѳм ийгиликтүү алынгандан кийин дароо автоматтык түрдѳ.

 • СУПЕРХАЙП + YouTube» Акциясы үчүн абоненттик тѳлѳмдүн наркы (бардык салыктарды эске алуу менен):

Абоненттик төлөмдү ар 7 күн сайын төлөө мөөнөтү каралган тарифтерде: 100 сом
Абоненттик төлөмдү ар 28/30 күн сайын төлөө мөөнөтү каралган тарифтерде: 195 сом

 • Эгерде ар 7 күндѳ абоненттик тѳлѳмдү алуу мѳѳнѳтү менен тарифтерде тариф үчүн абоненттик тѳлѳм алынган соӊ баланста 100 сом же андан кѳбүрѳѳк каражат калса, анда Акция тариф үчүн кезектеги абоненттик тѳлѳмдү алуу аракетине чейин автоматтык түрдѳ узартылат да, сизге YouTube, Instagram, Facebook, ВКонтакте, WhatsApp, Telegram жана Одноклассники соцтармактарына 300 ГБ интернет-трафик жеткиликтүү болот.
 • Эгерде ар 30/28 күндѳ абоненттик тѳлѳмдү алуу мѳѳнѳтү менен тарифтерде тариф үчүн абоненттик тѳлѳм алынган соӊ баланста 195 сом же андан кѳбүрѳѳк каражат калса, анда Акция 195 сомго автоматтык түрдѳ узартылып, тариф үчүн кезектеги абоненттик тѳлѳмдү алуу аракетине чейин сизге YouTube, Instagram, Facebook, ВКонтакте, WhatsApp, Telegram жана Одноклассники соцтармактарына 300 ГБ интернет-трафик жеткиликтүү болот.
 • Тариф үчүн абоненттик төлөм алынгандан кийин баланста Акциянын шарттарынын мөөнөтүн узартуу үчүн каражат жеткиликсиз болгон учурда, Акциянын шарттарын көрсөтүү токтотулат (Instagram, VK, Одноклассники, Facebook, Telegram, WhatsApp жана YouTube соцтармактарын жана мессенжерлерин колдонуу үчүн интернет-трафиктин тарификациясы абонент же тариф үчүн бардык иштеп жаткан башка кызматтарды жана Акцияларды кошуу менен абонент тейленип жаткан тарифтин шарттарына ылайык жүргүзүлөт).

 • Балансты толуктагандан кийин Акциянын шарттарын *300# же *301# буйрутмасын терүү менен 50/120 сомго өз алдынча узартып алса болот, же Акция жогоруда сүрөттөлгөн шарттаргы ылайык тариф үчүн кезектеги абоненттинк төлөм алынган учурда гана автоматтык түрдө узартылат.
 • Акция жүрүп жаткан учурда абонент тейленип жаткан негизги тарифтин же башка кызматтардын алкагында интернет-трафикти колдонуу (сарптоо) мүмкүн:
  - WhatsApp аркылуу добуштук жана видеочакырууларды жүргүзгөндө,
  - Instagram Stories, Facebook Stories жана Онлайн-берүүлөрдү көргөндө,
  - тиркемелерди жаңылаганда, браузерди жеке көрүү (инкогнито) режиминде колдонгондо,
  - браузерди трафикти кысуу үчүн колдонгондо же прокси-серверди, VPN-каналдарды, анонимайзерлерди пайдаланганда,
  - Тиркеме же ВКонтакте, Одноклассники, WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, YouTube сайттары аркылуу чагылдырылышы тышкы ресурстар (башка сайттар) менен туташууну талап кылган шилтемелерди, сүрөттөрдү, видеороликтерди камтыган беттер ачылса.
 • Акциянын алкагында 300 интернет-трафик Акция үчүн абоненттик төлөм алынган учурдан тартып, учурдагы тариф үчүн автоматтык түрдө кезектеги абоненттик төлөмдү алуу үчүн жасалган биринчи аракетке чейин көрсөтүлөт. Абоненттик төлөмдү ар 7 күн сайын төлөө мөөнөтү менен тарифтерде 300 интернет-трафикти көрсөтүүнүн максималдуу мөөнөтү – 7 күн. Абоненттик төлөмдү ар 30/28 күн үчүн төлөө мөөнөтү менен тарифтерде 300 ГБ интернет-трафикти көрсөтүүнүн максималдуу мөөнөтү – 30/28 күн.
 • Бардык кардарларын интернет менен камсыздоо максатында компания ашыкча жүктөм сааттарында тармактык ресурстарын адилеттүү бөлүштүрүү үчүн трафиктин "адилеттүү пайдалануу саясатын" (FUP - Fair Usage Policy) колдонуп келет. Эсептешүү мезгилдин ичинде (абоненттик төлөмдү акыркы алган күндөн тартып) абонент интернеттин ашыкча көп көлөмүн колдонуп жатса жана башка абоненттер үчүн ыңгайсыздыктарды жаратса, тутум абоннеттик төлөмдү кийинки алганга чейин (эсептешүү мезгили аяктаганга чейин) интернетке кирүү ылдамдыгын азайтат. Кезектеги абоненттик төлөмдү алган күндөн тартып, интернетке кирүү ылдамдыгы автоматтык түрдө калыбына келтирилет. Мындай мамиле жасоонун негизги артыкчылыгы болуп түйүндүн ресурстарын бардык абоненттердин ортосунда адилеттүү бөлүштүрүү жана ошол учурда мүмкүн болгон максималдуу ылдамдыкты берүү саналат;
 • «СУПЕРХАЙП + YouTube» Акциясы боюнча абоненттик төлөмдү автоматтык түрдө алуу Акция боюнча абоненттик төлөм акыркы жолу алынган учурдан тартып 91-күнү токтотулат;
 • «СУПЕРХАЙП + YouTube» Акциясы кошулуп турганда Акция толугу менен өчүрүлгөнгө чейин «Интернетти тарат!» кызматын кошуп алуу мүмкүн эмес;
 • «Интернетти тарат!» кызматы кошулуп турганда *711*0# буйрутмасы аркылуу «Интернетти тарат!» кызматы толук өчүрүлгөнгө чейин «СУПЕРХАЙП + YouTube» Акциясын кошуп алуу мүмкүн эмес;
 • «СУПЕРХАЙП + YouTube» Акциясы кошулуп турганда Акция толугу менен өчүрүлгөнгө чейин «GAMER» кызматын кошуп алуу мүмкүн эмес;
 • «GAMER» кызматы кошулуп турганда кызмат толугу менен өчүрүлгөнгө чейин «СУПЕРХАЙП + YouTube» Акциясы менен учурдагы тарифти «СУПЕРХАЙП + YouTube» Акциясынын шарттарын көрсөтүү каралбаган башка тарифке алмаштырган учурда Акция өчүрүлөт;
 • «СУПЕРХАЙП + YouTube» Акциясы кошулган тарифти «СУПЕРХАЙП + YouTube» Акциясынын шарттарынын көрсөтүлүшү каралбаган башка тарифке алмаштырган учурда Акция өчүрүлөт;
 • «СУПЕРХАЙП + YouTube» Акциясы кошулган тарифти «СУПЕРХАЙП + YouTube» Акциясынын шарттарын көрсөтүлүшү каралган башка тарифке алмаштырган учурда Акция өчүрүлбөйт;