Переходи на О! Студент +

Переходи на О! Студент +

Эӊ активдүү, прогрессивдүү жана заманбап жаштар үчүн супер-тариф! Окууга да, көӊүл ачууга да жетет.
 • Максималдуу ылдамдыктагы 20 ГБ ири интернет-топтому
 • О! түйүнүндө акысыз чалуулар жана SMS
 • КРнын башка мобилдик түйүндөрүнѳ 10 мүнөт
 • Акысыз Instagram, WhatsApp жана Telegram
 • Абоненттик төлөм 7 күнгө:
  115 сом

Тарифти көрсөтүү шарттары:
Кошумча маалымат:

Абоненттик төлөм 7 күнгө

115 сом

Жогорку ылдамдыктагы интернет-трафиктин көлөмү

20 ГБ

Башка түйүндөргө

10 мүнөт

Instagram, WhatsApp жана Telegram

Чексиз*

«О!го которул Студент+» жана «О!го которул Студент» тарифтеринин ичиндеги чалуулар

Акысыз**

Түйүн ичинде чалуулар

150 минута

О! түйүн ичинде SMS

150 SMS

КР башка мобилдик операторлорунун түйүндөрүнө SMS

1,50 сом

КР башка мобилдик операторлорунун түйүндөрүнө чалуулар

4,90 сом

Жогорку ылдамдыктагы интернет-трафиктин көлөмүн жана акысыз

мүнөттөрдүн топтомунун көлөмүн текшерүү үчүн буйрутма

*728*9#


 • Алгачкы 20 гигабайт мобилдик интернет абоненттик төлөм алынган учурдан тартып 7 күндүн ичинде мүмкүн болгон жогорку ылдамдыкта берилет. Андан кийин интернеттин ылдамдыгы азайтылышы мүмкүн.
 • Жогорку ылдамдыктагы мобилдик интернет-топтомдору күндүзгү жана түнкү убакта бирдей үлүштө берилет. 10 ГБ өлчөмүндөгү күндүзгү интернет-трафик күн сайын 08:00:00 дөн 00:59:59 чейин, 10 ГБ өлчөмүндөгү түнкү интернет-трафик күн сайын 01:00:00 дөн 07:59:59 чейин жеткиликтүү.
 • Жогорку ылдамдыктагы интернет-топтомду колдонуп бүткөндөн кийин, «Турбокнопка 1 ГБ», «Турбокнопка 2 ГБ», «Турбокнопка 5 ГБ» жана «Турбокнопка 10 ГБ» кызматтарын кошууга болот, алар кезектеги абоненттик төлөмдү алганга чейин мобилдик интернетти жогорку ылдамдыкта колдонууга мүмкүндүк берет. «Турбокнопкаларды» «Жеке кабинетте», web-интерфейс же төмөнкү буйрутмалардын жардамы аркылуу кошууга болот:

«Турбокнопка 1 ГБ» – *735*1# (30 сом);

«Турбокнопка 2 ГБ» – *735*2# (50 сом);

«Турбокнопка 5 ГБ» – *735*5# (100 сом);

«Турбокнопка 10 ГБ» – *735*10# (150 сом).

 • «Переходи на О! Студент+» тарифтик планы Кыргыз Республикасынын окуу жайларында окуган студенттер үчүн гана жана жарамдуу, студенттик билетин же зачеттук китебин көрсөткөндө гана жеткиликтүү;

 • «Переходи на О! Студент+» тарифине кошулуу бир студенттик билет же зачеттук китепче менен бир гана жолу жүргүзүлөт. Бул учурда абоненттин бир паспортуна бир нече О! SIM-карталары катталышы мүмкүн.

 • КР боюнча бардык чыгуучу чалуулардын баасы 3-секундага чейин – 0 сом;

 • «Переходи на О! Студент+» тарифиндеги SIM-картанын баштапкы балансы – 0 сом;

 • Бардык чыгуучу чалуулар – акысыз, болгону КР башка байланыш операторлорунун номерлеринен 705 префиксиндеги номерлерге келген чалуулар – сүйлөшүүнүн бир мүнөтү - 5,99 сом;
 • Сүйлөшүүнүн бир мүнөтү 7,49 сомдон тарифдештирилүүчү ««Кыргыз Темир Жолу» УК» Мамлекеттик ишканасынын +996-312-92-6х-хх жана +996-312-92-7х-хх жергиликтүү байланыш номерлерине чыгуучу чалууларынан башка КР жергиликтүү байланыш операторлоруна чыгуучу чалуулар – мүн/5,99 сом;
 • Акылуу байланыш кызматтарын өчүрүү босогосу тарификациянын минималдык бирдигин төлөө үчүн керектүү акча каражаттарынын санына туура келет.
 • «Переходи на О! Студент+» тарифтик планына кошууда «Үн почтасы» кызматты автоматтык түрдө кошулат;
 • Жаңы SIM-картаны активдештиргенде, которулганда же «Переходи на О! Студент+» тарифтик план үчүн абоненттик төлөм алынганда, бир гана жолу "Коңгуроо" кызматы автоматтык түрдө кошулат, "Коңгуроо" кызматы 14 календарлык күн бою акысыз көрсөтүлөт да, 15-күндөн баштап стандарттык шарттарда көрсөтүлө баштайт;

 • Бул тарифке которулганда, же SIM-картаны активдештиргенде  30 суткага (720 саат) акысыз мөөнөт менен «Мобилдик айлык акы!» кызматы автоматтык түрдө кошулат. Акысыз мөөнөттүн аякташы менен (31-сутка) «Мобилдик айлык акы!» кызматы автоматтык түрдө өчүрүлөт. *733# буйрутмасын өз алдынча кошуп алуу менен кызматты пайдаланууну акы төлөөнүн негизинде улантса болот;
 • «Переходи на О! Студент+»тарифтик планындагы студенттер номер тандай алышат жана номерди «Менин жаӊы номерим» кызматынын шарттары боюнча, 701 префиксин кошпогондо, башкасына алмаштыра алышат;
 • Бир жумалык абоненттик төлөмдү алып жаткан учурда, абоненттин балансында 115 сомдон кем эмес сумма болсо, абоненттин балансындагы бардык сумма абоненттик төлөмдүн эсебине резервделет, эгер жетишсиз сумма болсо, ал баланста кемитүү белгиси менен (тескери баланс) чагылдырылат жана шашылыш кызматтардын бекер номерлеринен тышкары бардык чыгуучу байланыш кызматтары өчөт жана интернетке кирүүгө болбойт. Мобилдик байланыш кызматтарын колдонуу жана интернетке кирүү үчүн бир жумалык абоненттик төлөмдү алуу үчүн балансты жетиштүү суммада толуктоо керек.
 • Эгер абонентте «АнтиАОН» же «АнтиАОН+» кызматтарынын бири кошулуп турган болсо жана кезектеги бир жумалык абоненттик төлөмдү алып жаткан учурда, баланста 115 сомдон аз сумма болсо, жогоруда аталган кызматтарды колдонуу чектелет, мында кошулган кызматты көрсөтүү шарттарына жараша кызмат боюнча абоненттик төлөм алына берет. Бул кызматтарды конкреттүү бир кызматты көрсөтүү эрежелерине ылайык каалаган учурда өчүрсө болот.
 • Чыгуучу эл аралык чалуулар жана SMS эл аралык байланыш кызматтарын көрсөтүү шарттарында жеткиликтүү.
 • «Переходи на О! Студент+» тарифтик планындагы SIM-картаны активдештирүүдө «Бүткүл дүйнө» кызматы автоматтык түрдө кошулат, анын жардамы менен арзан баада эл аралык чалууларды жасоого болот.
 • Жогорку ылдамдыктагы интернет-трафиктин көлөмү ушул тарифтеги SIM-карта менен смартфондо гана колдонулушу мүмкүн. Смартфонду башка түзүлүштөр үчүн интернет кирүү түйүнү катарында (модем шарттамында) колдонуу үчүн - «Интернет тарат!» кызматын колдонуңуз. «Интернет тарат!» кызматынын жардамы менен интернетти таратууда WhatsApp, Telegram жана Instagram социалдык тармагына трафик сарпталбайт, калган интернет-трафик абонент тейленип жаткан негизги тарифтин же башка кызматтардын алкагында сарпталат;
 • Эгер интернет топтом 7 күндүн ичинде толугу менен сарпталбаса, ар жумалык кезектеги абоненттик төлөмдү алуу учурунда интернеттин сарталбаган мегабайттары күйүп кетет.
 • «Переходи на О! Студент+» тарифин которуу үчүн жеткиликтүү болгон компаниянын каалаган тарифине алмаштырууда, бардык сарпталбаган акысыз мүнөттөр жана интернеттин мегабайттар күйүп кетет. Мында «Переходи на О! Студент+» тарифи боюнча абоненттик төлөм үчүн алынган каражаттар кайтарылбайт.

 • Интернетти үзгүлтүксүз колдонуу мүмкүндүгүн камсыздоо максатында, тариф боюнча негизги интернет-топтом түгѳнгѳн соӊ, 25 сомго 1 ГБ кошумча интернет-топтом берилет:
  ∙ 1 ГБ кошумча интернет-топтомдун жарамдуулук мѳѳнѳтү – тариф үчүн кезектеги абоненттик тѳлѳмдү алуу аракетине чейин. Мѳѳнѳт аяктагандан кийин интернет-топтомдун сарпталбаган кѳлѳмү күйүп кетет;
  ∙ 1 ГБ кошумча интернет-топтом тариф боюнча негизги интернет-топтом түгѳнгѳндѳн кийин дароо берилет. Ошондой эле алгач берилген 1 ГБ кошумча интернет-топтом түгѳнүп калса, баланста жетиштүү каражат болгон учурда, кошумча интернет-топтомду кайра алса болот;
  ∙ Эгерде тариф боюнча негизги интернет-топтомдун трафиги аяктаган учурда баланста 25 сомдон аз каражат болсо, анда 1 ГБ кошумча интернет-топтом берилбейт;
  ∙ 1 ГБ кошумча интернет-топтомду берүүгѳ тыюу салуу мүмкүн, бул үчүн каалаган Сатуу жана тейлѳѳ кеӊсесине барса же *707 номери аркылуу сурап-билүү борборуна кайрылса болот;
  ∙ 1 ГБ кошумча интернет-топтомду берүүгѳ салынган тыюуну *745*1# буйрутмасы аркылуу же «Мой О!» тиркемесинен жокко чыгаруу мүмкүн.
  ∙ Кошумча интернет-топтомду болжолдуу кошуулар чектелген (25 сомго 1 ГБ) – бир күндүн ичинде 5 жолудан кем эмес.

 • Бардык кардарларын интернет менен камсыздоо максатында компания ашыкча жүктөм сааттарында тармактык ресурстарын адилеттүү бөлүштүрүү үчүн трафиктин "адилеттүү пайдалануу саясатын" (FUP - Fair Usage Policy) колдонуп келет. Эсептешүү мезгилдин ичинде (абоненттик төлөмдү акыркы алган күндөн тартып) абонент интернеттин ашыкча көп көлөмүн колдонуп жатса жана башка абоненттер үчүн ыңгайсыздыктарды жаратса, тутум абоннеттик төлөмдү кийинки алганга чейин (эсептешүү мезгили аяктаганга чейин) интернетке кирүү ылдамдыгын азайтат. Кезектеги абоненттик төлөмдү алган күндөн тартып, интернетке кирүү ылдамдыгы автоматтык түрдө калыбына келтирилет. Мындай мамиле жасоонун негизги артыкчылыгы болуп түйүндүн ресурстарын бардык абоненттердин ортосунда адилеттүү бөлүштүрүү жана ошол учурда мүмкүн болгон максималдуу ылдамдыкты берүү саналат;

 • Социалдык тармактар жана мессенджерлер үчүн жеңилдетилген (тиркеме, сайт) интернет камтуусунун алкагында абонент тейленип жаткан негизги тарифтин же башка кызматтардын алкагында интернет-трафикти колдонуу (сарптоо) мүмкүн:
  - социалдык тармактар жана мессенджерлер алкагында добуштук жана видеочакырууларды жүргүзгөндө,
  - социалдык тармактар жана мессенджерлер алкагында Stories жана Онлайн-берүүлөрдү көргөндө,
  - тиркемелерди жаңылаганда, браузерди жеке көрүү (инкогнито) режиминде колдонгондо,
  - браузерди трафикти кысуу үчүн колдонгондо же прокси-серверди, VPN-каналдарды, анонимайзерлерди пайдаланганда,
  - социалдык тармактар жана мессенджерлер алкагында тышкы ресурстар (башка сайттар) менен туташууну талап кылган шилтемелерди, сүрөттөрдү, видеороликтерди камтыган беттер ачылса;
 • «Переходи на О! Студент+» тарифи иштеп жатканда, «5+5», «Уюлдук эмгек акы», «Автотөлөм», «Сенин күнүмдүк нөлүң!», «Сенин күнүмдүк нөлүң промо», «Сенин нөлүң плюс», «Сенин нөлүң плюс промо», «Сенин нөлүң» (7 күн), «Сенин нөлүң промо» (7 күн), «Сенин нөлүң белекке» (7 күн), «Сенин нөлүң 3,6,12!», «Түнкү чексиздик», "Smart 300", "Smart 1000", "Smart Unlim", "Smart 300 белекке", "Smart 1000 белекке", "Smart Unlim белекке", "Smart 300 промо", "Smart 1000 промо", "Smart Unlim промо" жана "Планшет Unlim" кызматтарын жана интернет – топтомдорун кошууга болбойт.
 • Бир жумалык абоненттик төлөмдүн жана "Турбокнопка" кызматтарынын баасы бардык салыктарды эске алуу менен көрсөтүлдү, калган кызматтардын баасы КНС эсепке алуу менен, СС кошпой көрсөтүлдү.
 • О! түйүнүндөгү чыгуучу чалуулардын жана КР башка байланыш операторлорунун чыгуучу чалууларынын тарифтөө кадамы - 10 секунда.
 • Акылуу байланыш кызматтарын өчүрүү босогосу тарификациянын минималдык бирдигин төлөө үчүн керектүү акча каражаттарынын санына туура келет.
 • *«Переходи на О! Студент+» тарифинин алкагында Instagram, WhatsApp жанаTelegram тармактарын колдонгон учурда 150 ГБ көлөмүндөгү акысыз интернет-трафикти берүүчү «Instagram, WhatsApp жана Telegram тармактарына 150 ГБ», сервиси жүрөт. Мында интернет-трафик абонент тейленген негизги тарифтин же башка кызматтардын алкагында төмөнкү учурларда сарпталышы мүмкүн:

  • Stories кароодо жана Instagram тармагынын ичинде Live–трансляцияларды жүргүзүүдө;

  • Тышкы ресурстар (башка сайттар) менен туташуу талап кылынган башка ресурстардан WhatsApp, Telegram жана Instagram тармактарында видео, аудио жана башка контенттерди ойнотуу;

  • WhatsApp, Telegram жана Instagram тиркемелерин жаңылоодо;

  • Жашыруун (инкогнито) көрүү режиминде WhatsApp, Telegram жана Instagram сайттарын браузерде колдонууда ;

  • Трафикти кысууну (үнөмдөөнү) эске алуу менен WhatsApp, Telegram жана Instagram сайттарын браузерде колдонууда;

  • VPN–каналдарды, прокси–серверлерди жана анонимайзерлерди колдонууда;

  • WhatsApp, Telegram жана Instagram тармактарында добуштук жана видеочалууларды жүргүзүүдө;

  • Тарифке же кызматка кошулган интернет топтому Instagram, WhatsApp жана Telegram тармактарында тышкы ресурстар (башка сайттар) менен туташууну талап кылган шилтемелер, сүрөттөр, видеороликтерди камтыган барактар ачылган учурда да сарпталат.

  ** «Переходи на О! Студент+» жана «Переходи на О! Студент» тарифтик пландарынын ичинде (тарифтештирилбеген) жеңилдетилген чыгуучу чалуулар ар бир суткада төмөнкү көлөмдө берилет:

  - 17:00:00 тартып 23:59:59 чейин түйүн ичиндеги добуштук чалуулар - 40 мүнөт (бардык чалуулардын суммардык көлөмү);

  - 00:00:00 тартып 16:59:59 чейин түйүн ичиндеги добуштук чалуулар - 140 мүнөт (бардык чалуулардын суммардык көлөмү)

  Жогоруда көрсөтүлгөн чектөөлөрдөн ашыкча колдонулган кызматтардын тарификациясы 1 мүнөт сүйлөшүүнүн баасы - 1,18 сомду, ал эми SMSтин баасы - 1,50 сомду түзөт.