Смартфонуң үчүн бир жумага

Переходи на О!
БААРЫНА ЧЕКСИЗ

Чексиз
60 мүнөт
40 ТВ-канал
245 © 7 күнгө абоненттик төлөм:

Переходи на О! 145
+ O!TV

8 ГБ
5 мүнөт
40 телеканал
145 © Бир жумага абоненттик төлөм:

Переходи на О! 160
+ O!TV

10 ГБ
5 мүнөт
40 телеканал
160 © Бир жумага абоненттик төлөм:

Переходи на О! 195
+ O!TV

15 ГБ
20 мүнөт
40 телеканал
195 © Бир жумага абоненттик төлөм:

Переходи на О!
Чексиздик + TV Премиум
+ O!Кино Премиум

Чексиз
60 мүнөт
Акысыз
200 ТВ-канал
285 © Бир жумага абоненттик төлөм: