Смартфонуң үчүн бир жумага

Переходи на О!
БААРЫНА ЧЕКСИЗ

Чексиз
30 мүнөт
Акысыз
40 ТВ-канал
220 © 7 күнгө абоненттик төлөм:

Переходи на О! 120
+ O!TV

8 ГБ
5 мүнөт
Акысыз
40 телеканал
120 © 7 күнгө абоненттик төлөм:

Переходи на О! 145
+ O!TV

10 ГБ
5 мүнөт
Акысыз
40 телеканал
145 © 7 күнгө абоненттик төлөм:

Переходи на О! 160
+ O!TV

15 ГБ
20 мүнөт
Акысыз
40 телеканал
160 © 7 күнгө абоненттик төлөм:

Переходи на О!
Чексиздик + TV Премиум
+ O!Кино Премиум

Чексиз
60 мүнөт
Акысыз
200 ТВ-канал
285 © 7 күнгө абоненттик төлөм: