Чалуулар жана интернет үчүн

Сенин нөлүң MAX
4 жума

Күн сайын 200 МБ
150 мүнөт
Акысыз
360 © 4 жумага абоненттик төлөм:

Сенин нөлүң Стандарт
4 жума

200 МБ күн сайын
100 мүнөт
Акысыз
290 © 4 жумага абоненттик төлөм:

Сенин Супернөлүң 4 жума

500 МБ
10 мүнөт
Акысыз
225 © 4 жумага