Үй-бүлө үчүн

О!Үй-бүлѳ

Ар бири үчүн 40 ГБ интернет
Акысыз
990 © 30 күнгө абоненттик төлөм:

Бирге арзан 1.0

30 Гигабайттан 3 SIM-карта
Акысыз
200 телеканал
1290 © 30 күнгө

Бирге арзан 2.0

30 Гигабайттан 3 SIM-карта
Акысыз
200 телеканал
1290 © 30 күнгө