Суперхайп + YouTube

superhype-1200х400-kg.png

СҮЙҮКТҮҮ СОЦТАРМАКТАР МЕНЕН МЕСCЕНЖЕРЛЕРГЕ 300 ГБ

Соцтармактар менен месcенжерлерди чексиз колдонгула!

СУПЕРХАЙП + YouTube жумасына болгону 50 сом.

Кошулуу: *300# же *301#

 • YouTube
 • Instagram
 • Facebook
 • WhatsApp
 • Telegram
 • ВКонтакте
 • Одноклассники
«СУПЕРХАЙП + YouTube» Акциясын бир жумага БЕЛЕККЕ алууну каалайсызбы?

Анда тарифтердин жаңы линейкасына кошулуңуз:

• «Переходи на О! 160 + O! Safe Kids»

• «Переходи на О! 135 + TV Базовый + O! Safe Kids»

• «Переходи на О! 120 + О!TV + O! Safe Kids»

• «Переходи на О! Регион 100 + О!TV + O! Safe Kids»

«СУПЕРХАЙП + YouTube» Акциясы боюнча акысыз интернет-трафикке ээ болуу үчүн *300# же *301# буйрутмасын териңиз, же Акцияны «Мой О!» тиркемесинен кошуп алыңыз. Акысыз апта жогоруда көрсөтүлгөн жаңы тарифтердин бирөөнө кошулган учурда бир гана жолу көрсөтүлөт.

«СУПЕРХАЙП + YouTube» Акциясын көрсөтүүнүн толук шарттары:
  Башкаруу буйрутмалары:

 • Интернет-трафиктин калдыгын текшерүү: *728*9#
 • Акциянын статусун текшерүү: *300*9# же *301*9#
 • Акцияны өчүрүү: *200*0#, *300*0# же *301*0#

«СУПЕРХАЙП + YouTube» Акциясын көрсөтүүнүн шарттары:
 • «СУПЕРХАЙП + YouTube» Акциясына кошулуу төмөнкү тарифтерде тариф үчүн абоненттик төлөм төлөнгөн шартта гана жеткиликтүү:
  - Абоненттик төлөмдү ар 7 күн сайын төлөө мөөнөтү менен: "Переходи на О! Түштүк", "Переходи на О! Талас", "Переходи на О! Нарын", "Переходи на О! Ысык-Көл", "Переходи на О! Light+", "Переходи на О!+", "Переходи на О! 95", "Переходи на О! 135", "Переходи на О! 95+", "Переходи на О! Light + TV Баштапкы", "Переходи на О! Талас+", "Переходи на О! Нарын+", "Переходи на О! Ысык-Көл+", "Переходи на О! Түштүк+", "Переходи на О! 115 + O! Safe Kids", "Переходи на О! Регион + O! Safe Kids", "Переходи на О! 80 + O! Safe Kids", "Переходи на О! Регион+ TV Баштапкы + O! Safe Kids", "Переходи на О! 160 + O! Safe Kids", "Переходи на О! 120 + O!TV + O! Safe Kids", "Переходи на О! Регион 100 + O!TV + O! Safe Kids" жана "Переходи на О! 135 + TV Баштапкы + O! Safe Kids".
  - Абоненттик төлөмдү ар 30 күн сайын төлөө мөөнөтү менен: «Переходи на О! 30 күн + O! Safe Kids» жана «Переходи на О! 30 күн Регион + O! Safe Kids».
 • Акция үчүн алгачкы абоненттик төлөм Акцияга кошулган учурда алынат, кийинки эсептөөлөр тариф үчүн абоненттик төлөм ийгиликтүү алынгандан кийин жүргүзүлөт.
 • Абоненттик төлөмдү ар 7 күн сайын төлөө мөөнөтү менен тарифтерде тариф үчүн абоненттик төлөм алынгандан кийин баланста 50 сом жана андан ашуун сумма болгон учурда, Акция автоматтык түрдө 50 сомго узартылат жана тариф үчүн кезектеги абоненттик төлөм алынганга чейин сизге YouTube, Instagram, Facebook, ВКонтакте, WhatsApp, Telegram жана Одноклассники үчүн 300 ГБ интернет-трафик жеткиликтүү болот.
 • Абоненттик төлөмдү ар 30 күн сайын төлөө мөөнөтү менен тарифтерде тариф үчүн абоненттик төлөм алынгандан кийин баланста 120 сом же андан ашуун сумма болгон учурда, Акция автоматтык түрдө 120 сомго узартылат жана тариф үчүн кезектеги абоненттик төлөм алынганга чейин сизге YouTube, Instagram, Facebook, ВКонтакте, WhatsApp, Telegram жана Одноклассники үчүн 300 ГБ интернет-трафик жеткиликтүү болот.
 • Абоненттик төлөмдү ар 7 күн сайын төлөө мөөнөтү менен тарифтерде тариф үчүн абоненттик төлөм алынгандан кийин баланста 30 сомдон ашуун, бирок 50 сомдон кем сумма болгон учурда, Акция автоматтык түрдө 30 сомго узартылат жана тариф үчүн кезектеги абоненттик төлөм алынганга чейин сизге Instagram, Facebook, ВКонтакте, WhatsApp, Telegram жана Одноклассники үчүн 200 ГБ интернет-трафик жеткиликтүү болот.
 • Тариф үчүн абоненттик төлөм алынгандан кийин баланста Акциянын шарттарынын мөөнөтүн узартуу үчүн каражаттар жеткиликсиз болгон учурда, Акциянын шарттарын көрсөтүү токтотулат (Instagram, VK, Одноклассники, Facebook, Telegram, WhatsApp жана YouTube соцтармактарын жана мессенжерлерди колдонуу үчүн интернет-трафиктин тарификациясы абонент же тариф үчүн бардык иштеп жаткан башка кызматтарды жана Акцияларды кошуу менен абонент тейленип жаткан тарифтин шарттарына ылайык жүргүзүлөт).
 • Балансты толуктагандан кийин Акциянын шарттарын *300# же *301# буйрутмасын терүү менен 50/120 сомго өз алдынча узартып алса болот, же Акция жогоруда сүрөттөлгөн шарттаргы ылайык тариф үчүн кезектеги абоненттинк төлөм алынган учурда гана автоматтык түрдө узартылат.
 • Акция жүрүп жаткан учурда абонент тейленип жаткан негизги тарифтин же башка кызматтардын алкагында интернет-трафикти колдонуу (сарптоо) мүмкүн:
  - WhatsApp аркылуу добуштук жана видеочакырууларды жүргүзгөндө,
  - Instagram Stories, Facebook Stories жана Онлайн-берүүлөрдү көргөндө,
  - тиркемелерди жаңылаганда, браузерди жеке көрүү (инкогнито) режиминде колдонгондо,
  - браузерди трафикти кысуу үчүн колдонгондо же прокси-серверди, VPN-каналдарды, анонимайзерлерди пайдаланганда,
  - Тиркеме же ВКонтакте, Одноклассники, WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, YouTube сайттары аркылуу чагылдырылышы тышкы ресурстар (башка сайттар) менен туташууну талап кылган шилтемелерди, сүрөттөрдү, видеороликтерди камтыган беттер ачылса.
 • Акциянын алкагында 300/200 ГБ интернет-трафик Акция үчүн абоненттик төлөм алынган учурдан тартып, учурдагы тариф үчүн автоматтык түрдө кезектеги абоненттик төлөмдү алуу үчүн жасалган биринчи аракетке чейин көрсөтүлөт. Абоненттик төлөмдү ар 7 күн сайын төлөө мөөнөтү менен тарифтерде 300/200 ГБ интернет-трафикти көрсөтүүнүн максималдуу мөөнөтү – 7 күн. Абоненттик төлөмдү ар 30 күн үчүн төлөө мөөнөтү менен тарифтерде 300 ГБ интернет-трафикти көрсөтүүнүн максималдуу мөөнөтү – 30 күн.
 • Бардык кардарларын интернет менен камсыздоо максатында компания ашыкча жүктөм сааттарында тармактык ресурстарын адилеттүү бөлүштүрүү үчүн трафиктин "адилеттүү пайдалануу саясатын" (FUP - Fair Usage Policy) колдонуп келет. Эсептешүү мезгилдин ичинде (абоненттик төлөмдү акыркы алган күндөн тартып) абонент интернеттин ашыкча көп көлөмүн колдонуп жатса жана башка абоненттер үчүн ыңгайсыздыктарды жаратса, тутум абоннеттик төлөмдү кийинки алганга чейин (эсептешүү мезгили аяктаганга чейин) интернетке кирүү ылдамдыгын азайтат. Кезектеги абоненттик төлөмдү алган күндөн тартып, интернетке кирүү ылдамдыгы автоматтык түрдө калыбына келтирилет. Мындай мамиле жасоонун негизги артыкчылыгы болуп түйүндүн ресурстарын бардык абоненттердин ортосунда адилеттүү бөлүштүрүү жана ошол учурда мүмкүн болгон максималдуу ылдамдыкты берүү саналат;
 • «СУПЕРХАЙП + YouTube» Акциясы боюнча абоненттик төлөмдү автоматтык түрдө алуу Акция боюнча абоненттик төлөм акыркы жолу алынган учурдан тартып 91-күнү токтотулат;
 • «СУПЕРХАЙП + YouTube» Акциясы кошулуп турганда Акция толугу менен өчүрүлгөнгө чейин «Интернетти тарат!» кызматын кошуп алуу мүмкүн эмес;
 • «Интернетти тарат!» кызматы кошулуп турганда *711*0# буйрутмасы аркылуу «Интернетти тарат!» кызматы толук өчүрүлгөнгө чейин «СУПЕРХАЙП + YouTube» Акциясын кошуп алуу мүмкүн эмес;
 • «СУПЕРХАЙП + YouTube» Акциясы кошулуп турганда Акция толугу менен өчүрүлгөнгө чейин «GAMER» кызматын кошуп алуу мүмкүн эмес;
 • «GAMER» кызматы кошулуп турганда кызмат толугу менен өчүрүлгөнгө чейин «СУПЕРХАЙП + YouTube» Акциясы менен учурдагы тарифти «СУПЕРХАЙП + YouTube» Акциясынын шарттарын көрсөтүү каралбаган башка тарифке алмаштырган учурда Акция өчүрүлөт;
 • «СУПЕРХАЙП + YouTube» Акциясы кошулган тарифти «СУПЕРХАЙП + YouTube» Акциясынын шарттарынын көрсөтүлүшү каралбаган башка тарифке алмаштырган учурда Акция өчүрүлөт;
 • «СУПЕРХАЙП + YouTube» Акциясы кошулган тарифти «СУПЕРХАЙП + YouTube» Акциясынын шарттарын көрсөтүлүшү каралган башка тарифке алмаштырган учурда Акция өчүрүлбөйт;