ОК!

ОК!


Көп сүйлөшүп аз төлө!


    Бул тарифтик план мобилдик телефон менен узакка чейин баарлашууну жакшы көргөндөргө туура келет.

    2017-жылдын 24-апрелинен баштап тарифке кошулуу мүмкүн эмес.
 О! түйүнүндөгү номерлерге чалуулар  0 сом*   /   баарлашуу үчүн 2,99 сом**;
 О! түйүнүндөгү номерлерге SMS жөнөтүү  0 сом*  /   0,99 сом
 Башка түйүндөргө чалуулар      
4,9 сом/мүн
 КРнын стационардык байланыш операторлоруна чалуулар 
 5,99 сом/мүн
 КР башка операторлоруна SMS жөнөтүү  1,50 сом
 Мобилдик интернет     23:00 - 07:00  1,99 сом
    07:00 - 23:00  3,99 сом

Чалуулардын тарифтештирүү кадамы 10 секунда.

КР боюнча 3 секундага чейинки узактыктагы бардык чыгуучу чалуулардын баасы – 0 сом;

* - Балансты 100 сомго барабар же андан ашык  суммага бир жолку толуктаган учурдан (төлөм картасын активдештирүү же накталай төлөм жүргүзүү жолу менен) баштап, «ОК!» тарифинин абоненттерине 7 күн боюнча О! түйүнүнүн ичинде мүнөтүнө 0 сомго чалууларды жүргүзүүгө жана түйүн ичинде  толугу менен акысыз SMS жөнөтүүгө укук берилет!

** - Балансты 100 сомдон кем суммага бир жолку төлөө учурунда  (төлөм картасын активдештирүү же накталай төлөм жүргүзүү жолу менен), түйүн ичиндеги чыгуучу чалууларды жүргүзүүдө алгачкы 10 секундасынын баасы – 2,99 сомду түзөт, мында баарлашуунун 11-секундасынан баштап баарлашуу бүткөнгө чейин – чалуу тарифтештирилбейт (андан кийин - акысыз).

Интернет кызматтарынын тарифтештирүү кадамы – 100 Кб.

Бардык баалар КНС эске алынып көрсөтүлгөн, СС кошулган жок.

 О! түйүнүндөгү номерлерге чалуулар  0 сом*   /   баарлашуу үчүн 2,99 сом**;
 О! түйүнүндөгү номерлерге SMS жөнөтүү  0 сом*  /   0,99 сом
 Башка түйүндөргө чалуулар      
4,9 сом/мүн
 КРнын стационардык байланыш операторлоруна чалуулар 
 5,99 сом/мүн
 КР башка операторлоруна SMS жөнөтүү  1,50 сом
 Мобилдик интернет     23:00 - 07:00  1,99 сом
    07:00 - 23:00  3,99 сом

Чалуулардын тарифтештирүү кадамы 10 секунда.

КР боюнча 3 секундага чейинки узактыктагы бардык чыгуучу чалуулардын баасы – 0 сом;

* - Балансты 100 сомго барабар же андан ашык  суммага бир жолку толуктаган учурдан (төлөм картасын активдештирүү же накталай төлөм жүргүзүү жолу менен) баштап, «ОК!» тарифинин абоненттерине 7 күн боюнча О! түйүнүнүн ичинде мүнөтүнө 0 сомго чалууларды жүргүзүүгө жана түйүн ичинде  толугу менен акысыз SMS жөнөтүүгө укук берилет!

** - Балансты 100 сомдон кем суммага бир жолку төлөө учурунда  (төлөм картасын активдештирүү же накталай төлөм жүргүзүү жолу менен), түйүн ичиндеги чыгуучу чалууларды жүргүзүүдө алгачкы 10 секундасынын баасы – 2,99 сомду түзөт, мында баарлашуунун 11-секундасынан баштап баарлашуу бүткөнгө чейин – чалуу тарифтештирилбейт (андан кийин - акысыз).

Интернет кызматтарынын тарифтештирүү кадамы – 100 Кб.

Бардык баалар КНС эске алынып көрсөтүлгөн, СС кошулган жок.