Бишкектик

Бишкектик


Дайым байланышта болуңүз!
   Бул тарифтик пландын шарттары боюнча абоненттерге О! түйүн ичинде шаардык телефон номери берилет.
   Жергиликтүү байланыш номерлерине чалуунун баасы 0 сом.

   Сим-картанын баасы - 190 сом

Жергиликтүү телефон байланышынын операторуна (Кыргызтелеком) чалуулар калктуу конуш ичинде жана О!нун жергиликтүү же уюлдук номерлерине чалуулуары (1 мүнөтүнө)* 0 / 0,07 / 1,99 сом
Шаар аралык чалуулар (1 мүнөтүнө) жана башка мобилдик байлышынын операторлоруна чалуулар
6,69 сом
Бишкек шаарынын жергиликтүү телефон байланышынын оператолоруна чалуулар  (Кыргызтелеком номерлеринен тышкары)
1,99 сом
«Кыргыз Темир Жолу» УК» Мамлекеттик ишканасынын +996-312-92-6х-хх жана +996-312-92-7х-хх жергиликтүү байланыш номерлерине чалуулар (1 мүнөтүнө)
7,49 сом
Мобилдик операторлоруна чалуулар** (1 мүнөтүнө) (05555, 07755 жана 07759 коддорунан тышкары)
5,49 сом
Мобилдик операторлоруна чалуулар** (1 мүнөтүнө) (05555, 07755 жана 07759 коддоруна)
0 сом
Акысыз маалымдама жана шашылыш тейлөө кызматтарына чалуулар
0 сом

* Абонентам доступны следующие объемы льготного и нетарифицируемого трафика в день:

В период с 00:00:00 до 16:59:59:

 • первые 150 минут разговоров – бесплатно.
 • с 151-й по 300-ю минуту разговоров – по 0,07 сом/мин.
 • с 301-й минуты – по 1,99 сом/мин.

В период с 17:00:00 до 23:59:59:

 • первые 20 минут разговоров – бесплатно.
 • с 21-й по 60-ю минуту разговоров – по 0,07 сом/мин.
 • с 61-й минуты – по 1,99 сом/мин.

 ** Список мобильных операторов:

 • ЗАО «Альфа Телеком» (бренд Megacom) 
 • ООО «Скай Мобайл»  (бренд Beeline)
Жергиликтүү телефон байланышынын операторуна (Кыргызтелеком) чалуулар калктуу конуш ичинде жана О!нун жергиликтүү же уюлдук номерлерине чалуулуары (1 мүнөтүнө)* 0 / 0,07 / 1,99 сом
Шаар аралык чалуулар (1 мүнөтүнө) жана башка мобилдик байлышынын операторлоруна чалуулар
6,69 сом
Бишкек шаарынын жергиликтүү телефон байланышынын оператолоруна чалуулар  (Кыргызтелеком номерлеринен тышкары)
1,99 сом
«Кыргыз Темир Жолу» УК» Мамлекеттик ишканасынын +996-312-92-6х-хх жана +996-312-92-7х-хх жергиликтүү байланыш номерлерине чалуулар (1 мүнөтүнө)
7,49 сом
Мобилдик операторлоруна чалуулар** (1 мүнөтүнө) (05555, 07755 жана 07759 коддорунан тышкары)
5,49 сом
Мобилдик операторлоруна чалуулар** (1 мүнөтүнө) (05555, 07755 жана 07759 коддоруна)
0 сом
Акысыз маалымдама жана шашылыш тейлөө кызматтарына чалуулар
0 сом

* Абонентам доступны следующие объемы льготного и нетарифицируемого трафика в день:

В период с 00:00:00 до 16:59:59:

 • первые 150 минут разговоров – бесплатно.
 • с 151-й по 300-ю минуту разговоров – по 0,07 сом/мин.
 • с 301-й минуты – по 1,99 сом/мин.

В период с 17:00:00 до 23:59:59:

 • первые 20 минут разговоров – бесплатно.
 • с 21-й по 60-ю минуту разговоров – по 0,07 сом/мин.
 • с 61-й минуты – по 1,99 сом/мин.

 ** Список мобильных операторов:

 • ЗАО «Альфа Телеком» (бренд Megacom) 
 • ООО «Скай Мобайл»  (бренд Beeline)