Пайдалуу

Пайдалуу

Үнөмдөөгө көнгөндөр үчүн тариф

  Айына балансына болгону 100 сом сал да пайдалуу баарлаш! 

  Абоненттик төлөмдү төлөөгө жетишкен жоксузбу? 

  • Чалууларды секундалык тарифтөө сиздин баарлашууну максималдуу ыңгайлуу жана үнөмдүү кылат.

Кошуу командасы:
  15518#


Баалар жана тарифтештирүү
Абоненттик төлөм 30 күнгө 100 сом
О! түйүнүндөгү номерлерге чалуулардын топтому
100 мүн.
Мобилдик интернет
1 сом/Мб
КР бардык байланыш операторлорунун номерлерине SMS 
1,50 сом
КР башка байланыш операторлорунун номерлерине чалуулар 2,8 сом/мүн.
КР белгиленген байланыш номерине чалуулар*
6,99 сом/мүн.     

*Сүйлөшүүнүн бир мүнөтү 7,49 сомдон тарифдештирилүүчү ««Кыргыз Темир Жолу» УК» Мамлекеттик ишканасынын +996-312-92-6х-хх жана +996-312-92-7х-хх жергиликтүү байланыш номерлерине чыгуучу чалууларынан башка.

Кошулган пакетинин көлөмү жогорулаган учурда, ошондой эле тариф боюнча абоненттик төлөмдү автоматтык түрдө эсептен чыгарган учурда абоненттин эсебинде абоненттик төлөмдү эсептен чыгаруу үчүн жетиштүү сумма болбой турган болсо, анда төмөндөгүдөй тарифтөө иштейт:

О! түйүнүндөгү номерлерге чалуулар  1,35 сом/ мүн.
О! номерине SMS 
1,50 сом
Мобилдик интернет
1 сом/Мб

Чалууларды тарифтөө кадамы 1 секунда. Интернет кызматтарын тарифтөө кадамы 100 Кб.

«Пайдалуу» тарифинин абоненттери «Турбокнопкаларын» кошо алышат, алар максималдуу ылдамдыкта мобилдик интернетти колдонуу мүмкүнчүлүгүн берет. Турбокнопканы «Жеке кабинетте» web-интерфейс аркылуу же төмөнкү командалардын жардамы менен кошууга болот: 

 • «Турбокнопка 100 Мб» – *735*100# (кошулуу баасы 10 сом). Иштөө мөөнөтү - учурдагы сутканын 23:59:59 чейин.

 • «Турбокнопка 1 Гб» – *735*1# (кошулуу баасы 40 сомов). Иштөө мөөнөтү - тариф боюнча кезектеги абоненттик төлөмдү алган учурга чейин.

«Турбокнопка 100 Мб» жана «Турбокнопка 1 Гб» кызматтарын колдонуунун алкагында максималдуу ылдамдыкта берилген интернет-трафиктин калдыгын текшерүү үчүн бул команданы териңиз: *728*9#

«Пайдалуу» тарифин колдонуу тарифке кошулган учурдан тартып ар бир 30 күндө автоматтык түрдө узартылат.

Тариф тууралуу толугураак

 • «Пайдалуу» тарифи тейлөө системасын алдын ала төлөө менен бардык абоненттер үчүн жеткиликтүү;

 • 3 секундага чейинки узактыктагы КР боюнча бардык чыгуу чалууларынын наркы - 0 сом;

 • «Пайдалуу» тарифи менен SIM-картада алгачкы баланс – 10 сом;

 • Префикси бар номерлерге бардык чалууларды кабыл алуу: 700, 701, 702, 703, 704, 706, 707, 708, 709, 500, 501, 502, 505, 507, 508, 509 - акысыз. КР белгиленген байланыш операторлорунун номерлеринен чалууларды префикси бар номерге чалууну кабыл алып сүйлөшүү минутасына 705-6,99 сом;

 • «Пайдалуу» тарифине кошулганда автоматтык түрдө «Үн почтасы» кызматы кошулат;

 • Жаңы SIM-картаны активдештиргенде, которулганда же «Пайдалуу» тарифтик план үчүн абоненттик төлөм алынганда, бир гана жолу "Коңгуроо" кызматы автоматтык түрдө кошулат, "Коңгуроо" кызматы 14 календарлык күн бою акысыз көрсөтүлөт да, 15-күндөн баштап стандарттык шарттарда көрсөтүлө баштайт;

 • Эл аралык байланыш жана SMS эл аралык байланыш кызматтарын көрсөтүү шартында жеткиликтүү;

 • «Пайдалуу» тарифи менен SIM-картаны активдештиргенде же «Пайдалуу» тарифине өткөндө «Бүткүл дүйнө!» кызматы автоматтык түрдө кошулат, анын жардамы менен арзан баада эл аралык чалууларды аткарса болот;

 • «Пайдалуу» тарифин компаниянын кайсы бир өтүү үчүн жеткиликтүү тарифине алмаштырганда мурда кошулган «Турбокнопкалардын» алкагындагы бардык сарпталбаган мүнөттөр жана интернет мегабайттары алынат. Ошону менен катар «Пайдалуу» тарифине абоненттик төлөмгө мурда эсептен чыгарылган каражаттар кайтарылбайт. «Пайдалуу» тарифин колдонуу алкагында «Түнкү чексиздик+» кызматын кошуу мүмкүн;

 • "Пайдалуу" тарифин колдонуунун алкагында төмөнкү кызматтарды жана акцияларды кошуу мүмкүн эмес: "Бирге", "5+5", "Мобилдик айлык акы", "Автоплатеж", "Сенин күнүмдүк нөлүң!", "Сенин чексизиң", "Сенин нөлүң плюс", "Сенин нөлүң!" (7 күн), "Сенин нөлүң белекке!" (7 күн), "Сенин нөлүң 3, 6, 12!", "Түнкү чексиздик", "Smart 300", "Smart 1000", "Smart Unlim", "Smart 300 белекке", "Smart 1000 белекке", "Smart Unlim белекке", "Smart 300 промо", "Smart 1000 промо", "Smart Unlim промо" жана "Планшет Unlim".

 • Абоненттик төлөмдүн жана Турбокнопканын баасы бардык салыктарды эске алуу менен көрсөтүлгөн, калган кызматтардын наркы КНС, СС эсепке албастан көрсөтүлгөн;

 • Акылуу байланыш кызматтарын өчүрүү босогосу тарификациянын минималдык бирдигин төлөө үчүн керектүү акча каражаттарынын санына туура келет;
 • О! түйүнүндөгү сыртка чалууларды жана КР башка байланыш операторлоруна чыгуучу чалууларды тарифтөө интервалы – 1 секунда;