Пайдалуу

Пайдалуу

Үнөмдөөгө көнгөндөр үчүн тариф

    Айына балансына болгону 100 сом сал да пайдалуу баарлаш! 

    Абоненттик төлөмдү төлөөгө жетишкен жоксузбу? 

    • Чалууларды секундалык тарифтөө сиздин баарлашууну максималдуу ыңгайлуу жана үнөмдүү кылат.

Кошуу командасы:
  15518#

Абоненттик төлөм 30 күнгө 100 сом
О! түйүнүндөгү номерлерге чалуулардын топтому
100 мүн.
Мобилдик интернет
1 сом/Мб
КР бардык байланыш операторлорунун номерлерине SMS 
1,50 сом
КР башка байланыш операторлорунун номерлерине чалуулар 2,8 сом/мүн.
КР белгиленген байланыш номерине чалуулар*
6,99 сом/мүн.     

*Сүйлөшүүнүн бир мүнөтү 7,49 сомдон тарифдештирилүүчү ««Кыргыз Темир Жолу» УК» Мамлекеттик ишканасынын +996-312-92-6х-хх жана +996-312-92-7х-хх жергиликтүү байланыш номерлерине чыгуучу чалууларынан башка.

Кошулган пакетинин көлөмү жогорулаган учурда, ошондой эле тариф боюнча абоненттик төлөмдү автоматтык түрдө эсептен чыгарган учурда абоненттин эсебинде абоненттик төлөмдү эсептен чыгаруу үчүн жетиштүү сумма болбой турган болсо, анда төмөндөгүдөй тарифтөө иштейт:

О! түйүнүндөгү номерлерге чалуулар  1,35 сом/ мүн.
О! номерине SMS 
1,50 сом
Мобилдик интернет
1 сом/Мб

Чалууларды тарифтөө кадамы 1 секунда. Интернет кызматтарын тарифтөө кадамы 100 Кб.

«Пайдалуу» тарифинин абоненттери «Турбокнопкаларын» кошо алышат, алар максималдуу ылдамдыкта мобилдик интернетти колдонуу мүмкүнчүлүгүн берет. Турбокнопканы «Жеке кабинетте» web-интерфейс аркылуу же төмөнкү командалардын жардамы менен кошууга болот: 

  • «Турбокнопка 100 Мб» – *735*100# (кошулуу баасы 10 сом). Иштөө мөөнөтү - учурдагы сутканын 23:59:59 чейин.

  • «Турбокнопка 1 Гб» – *735*1# (кошулуу баасы 40 сомов). Иштөө мөөнөтү - тариф боюнча кезектеги абоненттик төлөмдү алган учурга чейин.

«Турбокнопка 100 Мб» жана «Турбокнопка 1 Гб» кызматтарын колдонуунун алкагында максималдуу ылдамдыкта берилген интернет-трафиктин калдыгын текшерүү үчүн бул команданы териңиз: *728*9#

«Пайдалуу» тарифин колдонуу тарифке кошулган учурдан тартып ар бир 30 күндө автоматтык түрдө узартылат.

Абоненттик төлөм 30 күнгө 100 сом
О! түйүнүндөгү номерлерге чалуулардын топтому
100 мүн.
Мобилдик интернет
1 сом/Мб
КР бардык байланыш операторлорунун номерлерине SMS 
1,50 сом
КР башка байланыш операторлорунун номерлерине чалуулар 2,8 сом/мүн.
КР белгиленген байланыш номерине чалуулар*
6,99 сом/мүн.     

*Сүйлөшүүнүн бир мүнөтү 7,49 сомдон тарифдештирилүүчү ««Кыргыз Темир Жолу» УК» Мамлекеттик ишканасынын +996-312-92-6х-хх жана +996-312-92-7х-хх жергиликтүү байланыш номерлерине чыгуучу чалууларынан башка.

Кошулган пакетинин көлөмү жогорулаган учурда, ошондой эле тариф боюнча абоненттик төлөмдү автоматтык түрдө эсептен чыгарган учурда абоненттин эсебинде абоненттик төлөмдү эсептен чыгаруу үчүн жетиштүү сумма болбой турган болсо, анда төмөндөгүдөй тарифтөө иштейт:

О! түйүнүндөгү номерлерге чалуулар  1,35 сом/ мүн.
О! номерине SMS 
1,50 сом
Мобилдик интернет
1 сом/Мб

Чалууларды тарифтөө кадамы 1 секунда. Интернет кызматтарын тарифтөө кадамы 100 Кб.

«Пайдалуу» тарифинин абоненттери «Турбокнопкаларын» кошо алышат, алар максималдуу ылдамдыкта мобилдик интернетти колдонуу мүмкүнчүлүгүн берет. Турбокнопканы «Жеке кабинетте» web-интерфейс аркылуу же төмөнкү командалардын жардамы менен кошууга болот: 

  • «Турбокнопка 100 Мб» – *735*100# (кошулуу баасы 10 сом). Иштөө мөөнөтү - учурдагы сутканын 23:59:59 чейин.

  • «Турбокнопка 1 Гб» – *735*1# (кошулуу баасы 40 сомов). Иштөө мөөнөтү - тариф боюнча кезектеги абоненттик төлөмдү алган учурга чейин.

«Турбокнопка 100 Мб» жана «Турбокнопка 1 Гб» кызматтарын колдонуунун алкагында максималдуу ылдамдыкта берилген интернет-трафиктин калдыгын текшерүү үчүн бул команданы териңиз: *728*9#

«Пайдалуу» тарифин колдонуу тарифке кошулган учурдан тартып ар бир 30 күндө автоматтык түрдө узартылат.