Номерди сакта

Номерди сакта

SIM-картаны колдонбойсуз, бирок номерди сактап калууну каалайсызбы?
Чечим бар – "Номерди сакта" тарифтик планын кошуп алыңыз!
90 күнгө абоненттик төлөм:
150 сом сом
Кошуу буйрутмасы:
15553#

Чыгуучу чалуулар: жеткиликтүү, чектөө менен*

Кирүүчү чалуулар: жеткиликтүү эмес

Мобилдик интернет: жеткиликтүү эмес

Чыгуучу SMS: жеткиликтүү эмес

Кирүүчү SMS: жеткиликтүү

 • «Номерди сакта» тарифтик планы номерди колдонбой туруп, аны сактап коюу мүмкүндүгүн берет.
 • Тарифтик планды 90 күнгө активдештирүүнүн баасы - 150 сом.
 • Тарифтик план абоненттик төлөмдү алуу үчүн жетиштүү сумма болгон учурда ар бир 90 күндө автоматтык түрдө узартылат.
 • Эгер абоненттик төлөмдү алуу учурунда балансыңыздагы каражат 150 сомдон аз болсо, анда тарифтик пландын иштөөсү токтотулат. Баланстагы калган сумма абоненттик төлөмдүн эсебине резервделет, ал эми жетпеген сумма баланста минус белгиси (терс баланс) менен көрсөтүлөт. Номерди сактап коюу үчүн балансты абоненттик төлөмдү алууга жете турган суммага толуктоо талап кылынат.
 • «Номерди сакта» тарифтик планынын алкагында акы төлөнүүчү/акысыз кызматтар менен акцияларды кошуу мүмкүн эмес.
 • «Номерди сакта» тарифтик планына өтүүдө мурда кошулган бардык кызматтар өчүрүлөт. Калган интернет/мүнөттөрдүн топтому күйүп кетет.
 • Байланыш жана интернет кызматтарын жаңылоо зарылдыгы келип чыкканда каалаган актуалдуу тарифке өтүү зарыл. Тарифтик планды бул жерден тандап алууга болот.

*Чыгуучу чалуулар кыска номерлерге жана Кыргыз Республикасынын республикалык ыкчам кызматтарынын номерлерине гана жеткиликтүү.

Баалардын бардыгы салыктарды эске алуу менен көрсөтүлгөн.

Чыгуучу чалуулар: жеткиликтүү, чектөө менен*

Кирүүчү чалуулар: жеткиликтүү эмес

Мобилдик интернет: жеткиликтүү эмес

Чыгуучу SMS: жеткиликтүү эмес

Кирүүчү SMS: жеткиликтүү

 • «Номерди сакта» тарифтик планы номерди колдонбой туруп, аны сактап коюу мүмкүндүгүн берет.
 • Тарифтик планды 90 күнгө активдештирүүнүн баасы - 150 сом.
 • Тарифтик план абоненттик төлөмдү алуу үчүн жетиштүү сумма болгон учурда ар бир 90 күндө автоматтык түрдө узартылат.
 • Эгер абоненттик төлөмдү алуу учурунда балансыңыздагы каражат 150 сомдон аз болсо, анда тарифтик пландын иштөөсү токтотулат. Баланстагы калган сумма абоненттик төлөмдүн эсебине резервделет, ал эми жетпеген сумма баланста минус белгиси (терс баланс) менен көрсөтүлөт. Номерди сактап коюу үчүн балансты абоненттик төлөмдү алууга жете турган суммага толуктоо талап кылынат.
 • «Номерди сакта» тарифтик планынын алкагында акы төлөнүүчү/акысыз кызматтар менен акцияларды кошуу мүмкүн эмес.
 • «Номерди сакта» тарифтик планына өтүүдө мурда кошулган бардык кызматтар өчүрүлөт. Калган интернет/мүнөттөрдүн топтому күйүп кетет.
 • Байланыш жана интернет кызматтарын жаңылоо зарылдыгы келип чыкканда каалаган актуалдуу тарифке өтүү зарыл. Тарифтик планды бул жерден тандап алууга болот.

*Чыгуучу чалуулар кыска номерлерге жана Кыргыз Республикасынын республикалык ыкчам кызматтарынын номерлерине гана жеткиликтүү.

Баалардын бардыгы салыктарды эске алуу менен көрсөтүлгөн.