Менин Чексиздигим

Менин Чексиздигим

Роутерлер менен модемдер үчүн ыңгайлуу жана пайдалуу тариф – кошулуңуз жана өлкөнүн ири 4G LTE түйүнүнүн башка түзүлүштөрүнө Wi-Fi таратыңыз!

Абоненттик төлөм:
950 сом

Мөөнөтү:
30 күн
 • Маанилүү! SIM-карта катталбаган учурда байланыш кызматтары жеткиликтүү болбойт. Эгер SIM-карта активдештирилген соң 30 күндүн ичинде номер катталбаса, тарифтик планга ылайык, Сизге бардык салыктарды кошкондо, күнүнѳ 20 сом ѳлчѳмүндѳ кепилденген ээлеп туруу мѳѳнѳтү берилет. Бул мѳѳнѳттүн ичинде номериңизди каттоо мүмкүндүгү сакталып турат. Ѳздүк эсебиңизде 20 сомдон аз каражат калган учурда, оператор калдыктын суммасына кызмат кѳрсѳтүүгѳ укуктуу. Балансыңызда каражат жок болсо, номериңиз ѳчүрүлѳт – SIM-карта деактивацияланат;
 • 30 күнгө тарифти активдештирүүнүн наркы - 950 сом. Тарифтин мөөнөтү бүткөнгө чейин чексиз мобилдик интернет трафик боюнча чектөөсүз берилет;
 • Тариф активдештирүү учурунан баштап ар 30 күнгө автоматтык түрдө узартылат;
 • Тарифтин алкагында O!TV кызматын кошуу мүмкүн эмес;
 • «Мой О!» мобилдик тиркемеси жана Жеке кабинет аркылуу балансты текшерип, тарифти башкарса болот, ага кирүү тарифтештирилбейт жана баланстын бардык түрүнө ачык;
 • Эгер мурун «Non stop», «2ГБ», «4ГБ», «6 Гб», «Алга Интернет + O!TV», «Алга Интернет», «Үй үчүн интернет», «Чексиздик 4G + O!TV 7/ 30 күн», «30/60/90/360 күнгө пайдалуу чексиздик 4G» тарифтерине кошулган болсо, «Менин Чексиздигим» тарифин кошуп алса болот. Мында, жогоруда көрсөтүлгөн тарифтердин шарттары өчүрүлөт, колдонулбаган интернет-трафиктин топтому жокко чыгарылат жана интернеттин тарификациясы «Менин Чексиздигим» тарифинин шарттары боюнча жүргүзүлөт;
 • Активдештиргенден 30 күн өткөндөн кийин же тарифти кезектеги узартуу учурунда абоненттик төлөмдү алуу үчүн эсепте керектүү сумма жок болсо, анда тарифтин мөөнөтү абоненттик төлөмдү алуу үчүн жеткиликтүү суммага толукталганга чейин токтотулат, андан кийин тарифтин мөөнөтү кийинки 30 күнгө узартылат;
 • Маалыматтарды өткөрүү Кыргыз Республикасынын бардык аймактарында 4G/3G/2G түйүндөрүнүн жеткиликтүү;
 • Бардык кардарларын интернет менен жайлуу камсыздоо максатында компанияда трафиктин "адилеттүү пайдалануу саясаты" (FUP - Fair Usage Policy) колдонулуп келет. Эсептешүү мезгилдин ичинде (абоненттик төлөмдү акыркы алган күндөн тартып) абонент интернеттин ашыкча көп көлөмүн колдонуп жатса жана башка абоненттер үчүн ыңгайсыздыктарды жаратса, тутум абоннеттик төлөмдү кийинки алганга чейин (эсептешүү мезгили аяктаганга чейин) интернетке кирүү ылдамдыгын азайтат. Кезектеги абоненттик төлөмдү алган күндөн тартып, интернетке кирүү ылдамдыгы автоматтык түрдө калыбына келтирилет. Мындай мамиле жасоонун негизги артыкчылыгы болуп түйүндүн ресурстарын бардык абоненттердин ортосунда адилеттүү бөлүштүрүү жана ошол учурда мүмкүн болгон максималдуу ылдамдыкты берүү саналат;
 • Бул тариф маалыматтарды өткөрүү жана интернетке кирүү үчүн гана арналган. Добуштук байланыш, ошондой эле SMS жеткиликсиз;
 • Активдүү режим — акыркы тарифтештирилген окуяны ишке ашырган учурдан баштап 180 күн.
 • Байланыштын акылуу кызматтарын өчүрүү босогосу тарификациянын минималдык бирдигин төлөө үчүн керектүү акча каражаттарынын санына барабар.
 • Бардык баалар бардык салыктарды эсепке алуу менен көрсөтүлгөн.
 • Маанилүү! SIM-карта катталбаган учурда байланыш кызматтары жеткиликтүү болбойт. Эгер SIM-карта активдештирилген соң 30 күндүн ичинде номер катталбаса, тарифтик планга ылайык, Сизге бардык салыктарды кошкондо, күнүнѳ 20 сом ѳлчѳмүндѳ кепилденген ээлеп туруу мѳѳнѳтү берилет. Бул мѳѳнѳттүн ичинде номериңизди каттоо мүмкүндүгү сакталып турат. Ѳздүк эсебиңизде 20 сомдон аз каражат калган учурда, оператор калдыктын суммасына кызмат кѳрсѳтүүгѳ укуктуу. Балансыңызда каражат жок болсо, номериңиз ѳчүрүлѳт – SIM-карта деактивацияланат;
 • 30 күнгө тарифти активдештирүүнүн наркы - 950 сом. Тарифтин мөөнөтү бүткөнгө чейин чексиз мобилдик интернет трафик боюнча чектөөсүз берилет;
 • Тариф активдештирүү учурунан баштап ар 30 күнгө автоматтык түрдө узартылат;
 • Тарифтин алкагында O!TV кызматын кошуу мүмкүн эмес;
 • «Мой О!» мобилдик тиркемеси жана Жеке кабинет аркылуу балансты текшерип, тарифти башкарса болот, ага кирүү тарифтештирилбейт жана баланстын бардык түрүнө ачык;
 • Эгер мурун «Non stop», «2ГБ», «4ГБ», «6 Гб», «Алга Интернет + O!TV», «Алга Интернет», «Үй үчүн интернет», «Чексиздик 4G + O!TV 7/ 30 күн», «30/60/90/360 күнгө пайдалуу чексиздик 4G» тарифтерине кошулган болсо, «Менин Чексиздигим» тарифин кошуп алса болот. Мында, жогоруда көрсөтүлгөн тарифтердин шарттары өчүрүлөт, колдонулбаган интернет-трафиктин топтому жокко чыгарылат жана интернеттин тарификациясы «Менин Чексиздигим» тарифинин шарттары боюнча жүргүзүлөт;
 • Активдештиргенден 30 күн өткөндөн кийин же тарифти кезектеги узартуу учурунда абоненттик төлөмдү алуу үчүн эсепте керектүү сумма жок болсо, анда тарифтин мөөнөтү абоненттик төлөмдү алуу үчүн жеткиликтүү суммага толукталганга чейин токтотулат, андан кийин тарифтин мөөнөтү кийинки 30 күнгө узартылат;
 • Маалыматтарды өткөрүү Кыргыз Республикасынын бардык аймактарында 4G/3G/2G түйүндөрүнүн жеткиликтүү;
 • Бардык кардарларын интернет менен жайлуу камсыздоо максатында компанияда трафиктин "адилеттүү пайдалануу саясаты" (FUP - Fair Usage Policy) колдонулуп келет. Эсептешүү мезгилдин ичинде (абоненттик төлөмдү акыркы алган күндөн тартып) абонент интернеттин ашыкча көп көлөмүн колдонуп жатса жана башка абоненттер үчүн ыңгайсыздыктарды жаратса, тутум абоннеттик төлөмдү кийинки алганга чейин (эсептешүү мезгили аяктаганга чейин) интернетке кирүү ылдамдыгын азайтат. Кезектеги абоненттик төлөмдү алган күндөн тартып, интернетке кирүү ылдамдыгы автоматтык түрдө калыбына келтирилет. Мындай мамиле жасоонун негизги артыкчылыгы болуп түйүндүн ресурстарын бардык абоненттердин ортосунда адилеттүү бөлүштүрүү жана ошол учурда мүмкүн болгон максималдуу ылдамдыкты берүү саналат;
 • Бул тариф маалыматтарды өткөрүү жана интернетке кирүү үчүн гана арналган. Добуштук байланыш, ошондой эле SMS жеткиликсиз;
 • Активдүү режим — акыркы тарифтештирилген окуяны ишке ашырган учурдан баштап 180 күн.
 • Байланыштын акылуу кызматтарын өчүрүү босогосу тарификациянын минималдык бирдигин төлөө үчүн керектүү акча каражаттарынын санына барабар.
 • Бардык баалар бардык салыктарды эсепке алуу менен көрсөтүлгөн.