Симка сейфте

Симка сейфте

Симка сейфте

Ѳлкѳдѳ болбогон мезгилде SIM-картаӊызды активдүү режимде сактап коюӊуз.

Эгерде сиз чет ѳлкѳдѳ жүрсѳӊүз же болбосо кандайдыр бир себептен улам 180 күндѳн ашык убакыт бою О! кызматынан пайдаланбасаӊыз, анда «Симка сейфте» кызматы номериӊизди сактап калууга жардам берет.

20.06.2022-ж. баштап кызмат жаңы кошуулар үчүн жеткиликтүү эмес.

  • Кошуунун баасы – 10 сом. 

  • Абоненттик тѳлѳмдүн баасы - 0,99 сом.

Абоненттик тѳлѳм SIM-карта колдонулуп, колдонулбаганына карабастан, сутка сайын алынып турат.

«Симка сейфте» кызматы боюнча ар бир абоненттик тѳлѳм алынган сайын SIM-картаӊыздын активдүү режими автоматтык түрдѳ узартылат. Баланста каражат жок болгондо, «Симка сейфте» кызматы балансыӊыз абоненттик тѳлѳмдү алуу үчүн жетиштүү суммага толукталганга чейин убактылуу токтоп турат.

  • Кошуу: *746#

  • Абалды текшерүү: *746*9#

  • Ѳчүрүү: *746*0#

Кызмат 365 күнгө жарактуу, андан кийин автоматтык түрдө өчүрүлөт.

Баалар КНС эске алынып, СС кошулбастан кѳрсѳтүлгѳн.