Балансты текшерүү

Балансты текшерүү

Балансты текшерүү


Балансты текшерүү
Бул кызмат аркылуу cиз өзүңүздүн балансыңыздын абалын текшере аласыз. Маалымат алуу үчүн өзүңүздүн телефондон   100# тейлөө буйрутмасын териңиз.
Сиздин телефондо cиздин баланста калган сумма көрсөтүлөт.