Тейлөө тилин өзгөртүү

Тейлөө тилин өзгөртүү

Тейлөө тилин өзгөртүү


Сиз тейлөө боюнча сизге керектүү тилди тандасаңыз болот.
Тейлөө кайсы тилде өткөрүлүп жатканын кийинки буйрутманы аркылуу билсе болот   *177#
Тейлөө кайсы бир тилде аткарылуу үчүн кийинкилердин бирөөсүн тандап териңиз:

Орус тили -  1771#
Кыргыз тили -  1772#
Английс тили -  1773#