Engster (тилдери үйнөрүү кызматы)

Engster (тилдери үйнөрүү кызматы)

Engster (тилдери үйнөрүү кызматы)


Тил үйрөнүү оңой!

  • Кызмат абоненттерге англис, орус жана кыргыз тилдерин өз алдынча үйрөнүүгө жана күн сайын сөздүк запасын толтурууга  мүмкүндүк берет. 
  • Окуу учурунда ар бир колдонуучу үчүн жеке окуу планы түзүлөт.
  • Тилдерди үйрөнүү кызматы сөздөрдү түшүндүрмө сөздүктөн которууну, туура жазылышын текшерүүнү, күн сайын окутууну, колдонуучулар арасында сөздөрдү билишине оюндук «жеке чыгууларды» жана башка функцияларды сунуш кылат
  • Ошондой эле абоненттер өзүлөрүнүн тандоосу боюнча татаалдык деңгээлин төмөндөтүп же жогорулата алышат.

Алгачкы кошулууда биринчи 2 күн акысыз

Күнүмдүк абоненттик төлөм: 7 сом 
Кызматтын аталышы Кошулу Өчүрүү  Абалы
Англис тили *995#  *995*0#  *995*9#
Орус тили *994#  *994*0#  *994*9#
Кыргыз тили *993#  *993*0#  *993*9#