Добуштук чат

Добуштук чат

Добуштук чат


Сүйлөшөлүбү?

Бейтааныш жолоочуга  айтып берүүгө классикалык умтулуу эми кокус тандап алуу  аркылуу жеткиликтүү болуп калды. Ар бир абонент издөө тутумун кое берүү менен, үйүлгөн кусалыкты, тиричилик таарынычтарды жоюп, же кеп куруп жаткан ак ниеттүү  адамдан «өткөргүчтүн аркы жагынан»   сергектик зарядын ала алат.

 • Алгачкы кошулууда: биринчи 1 күн акысыз.
 • Абоненттик төлөм: күн сайын 3 сом(КНС эске алып, СС кошпогондо).

  Кызматты кошуу: 6612#

  Кызматты өчүрүү:   66120#

  Кызматтын абалын билүү:   66129#

 • Кызматты колдонуучу 18 жаштан кичүү болбош керек.
 • Абоненттик төлөмдү алып жаткан учурда, абоненттин эсебинде абоненттик төлөмдү алуу үчүн керектүү сумма жок болсо (абоненттик балансы 3 сомдон кем болсо), кызматтын шарттарын көрсөтүү токтоп турат.
 • «Добуштук чат» кызматын кошкондон кийин, абонентке Welcome SMS келет.

 • Эгер Сиз кызматты 90 календрадык күндүн ичинде колдонбосоңуз, балансты толтурганда абоненттик төлөмдү күтүүсүз алуунун алдын алуу үчүн – кызмат 91-күндөн тартып автоматтык түрдө өчөт. Сизге алдын ала тийиштүү SMS-кабарлоо келет.