Коңгуроо!

Коңгуроо!

Коңгуроо!


Узак көнүмүш гудоктун ордуна жагымдуу обондор жана тамашалар!
  «Коңгуроо!» кызматынын жардамы менен сиз сырттан келген чалууларды тажаткан жөңөкөй, узун коңгуроолордун ордуна обондорду жана кызыктуу, шайыр тамашаларды орноштура аласыз.

 • Сизге ким чалса да, телефондон сиз каалаган обонду уга алат
 • Активдештиргенден кийин биринчи үч күндө абоненттик акы алынбайт.
 • 10 000 ашуун популярдуу обондор
Абоненттик төлөм суткасына: 1,99 сом

Кошуу буйрутмасы:  800#

«Коңгуроо!» кызматынын жардамы менен сиз сырттан келген чалууларды тажаткан жөңөкөй, узун коңгуроолордун ордуна обондорду жана кызыктуу, шайыр тамашаларды орноштура аласыз.

Сизге ким чалса да, телефондон сиз каалаган обонду уга алат. Миндеген сүйүктүү обондор, көңүлдүү тамашалар, кино тасмалардан жана мультфилдерден алынган кызыктуу фрагменттер, атактуу саясатчылардын жана искусство адамдарынын үндөрү.

Вы можете назначить мелодию или шутку, как для всех звонящих абонентов, так и для отдельного «Избранного номера», а также включить функцию «Музыкальный автомат».

Кызматтын баасы
 • Кошулуу – 0 сом.
 • 1-даражадагы обондун баасы – 19 сом.
 • 2-даражадагы обондун баасы – 39 сом.
 • 3-даражадагы обондун баасы – 49 сом.
 • 4-даражадагы обондун баасы – 79 сом.

 • Бардык баалар КНС эсепке алуу менен, ССсыз көрсөтүлгөн.

Коңгуроо! кызматыны кошуу

Кызматка кошулуу үчүн *800# тейлөө буйрутмасын териңиз. Кызматка кошулган учурдан тартып, көнүмүш узун коңгуроонун ордуна автоматтык түрдө стандарт обон жанырат. Кызмат кошулган соң, Сиз обонго ээ боло аласыз жана сатылып алынган обон автоматтык түрдө Сиздин «Жеке тизмеңизге» кошулат.

Обонду сатып алуу

Обонду сатуу алуу менен Сиз «Коңгуроо» кызматынын негизинде кызматты өчүргөнгө чейин чексиз колдонуу укугуна ээ болосуз.

Сиз жактырган обонду сатып алуу үчүн *800*обондун сыр белгиси# тейлөө буйрутмасын териңиз.

Сиз обондордун сыр белгилерин rbt.o.kg сайт аркылуу заказ бере аласыз.

«Жеке тизмеден» обондорду орнотуу

Сатылып алынган обондор «Коңгуроо!» обондору кызматындагы сиздин «Жеке тизмеңизге» кошулат. Андан соң Сиз «Музыкалык автоматка» кошуп, «Тандалган номур» үчүн белгилеп, өз обондоруңузду автоматтык түрдө орноштуруп, башкара аласыз.

«Жеке тизмеңизден» обондорду автоматтык түрдө орноштуруу үчүн өз телефонуңуздан *800*1#*обондун сыр белгиси# буйрутмасын териңиз. Обонду алмаштыруу, автоматтык түрдө орноштуруу буйрутмасынын жардамынын негизинде ишке ашат.

«Жеке тизмеден» обондорду өчүрүү

Сиз каалаган обонду *800*0*обондун сыр белгиси# буйрутмасы менен өчүрө аласыз. Өчүрүлгөң обон, кайра калыбына келтирилбейт.

Оператор 10 календардык күндөн кеч эмес убакыт мурун тизмени Оператордун https://o.kg/ сайтына жайгаштыруу аркылуу абоненттерге кабарлоо жолу менен «ЗвонОК!» кызматынын алкагында Абоненттерге жеткиликтүү мелодиялардын тизмесинен кээ бир мелодияларды чыгарып салууга укуктуу. Эгерде мындай кабарлоодон кийин 10 күндүн ичинде абонент мелодиясын башка жеткиликтүү мелодиялардын бирине өзгөртпөсө, Абонент башка мелодия орнотконго чейин Оператор өзү белгилеген стандарттуу мелодияны колдонууга укуктуу. Абонент тизмеден чыгарылып жаткан мелодияларды www.o.kg сайтынан карап тура алат.

Кызматтын абалын билүү жана «Жеке тизменин» обондорунун тизмесин алуу

Сиз *800*9# тейлөө буйрутмасын терүү, дайыма «Коңгуроо!» кызматынын учурдагы абалын текшерүү менен бирге, сиздин «Жеке тизменизде» жайгашкан обондордун тизмесин ала аласыз. Обондордун тизмеси сизге SMS аркылуу билдирилет.

SMS-инструкция

Сиз дайыма кол алдынызда боло турган «Коңгуроо!» кызматынын SMS-инструкциясын ала аласыз. Бул үчүн өз телефонуңуздан *800*8# тейлөө буйрутмасын териңиз.

Кызматты өчүрүү

«Коңгуроо!» кызматын өчүрүү үчүн өз телефонуңуздан *800*0# буйрутмасын териңиз. Кызмат өчүрүлгөндөн кийин сиздин профилиңиз - «Жеке тизмедеги» обондоруңуз жана орнотулган эрежелериңиз 30 кун аралыгында сакталып, көрсөтүлгөн убакыт буткон соң сиздин профиль толугу менен өчүрүлөт.

Эгер сиз кызматты 90 календардык күндүн ичинде колдонбосоңуз, балансты толтурганда абоненттик төлөмдү күтулбөгөн жерден алуунун алдын алуу үчүн кызмат 91-күндөн тартып автоматтык түрдө өчүрүлөт. Сизге алдын ала тийиштүү SMS-билдирүү келет.

«Музыкалык автомат»

«Музыкалык автомат» — сырттан келген чалууларга ирээти менен ойнотулуучу «Музыкалык автоматка» кошулган «Жеке тизмеңиздеги» обоңдор. «Коңгуроо» кызматынын кошумча фуңкциясы. Сиз белгилегең абоненттердин «Тандалган» номурларынан сырткары, сырттан келген ар бир чалууга ар түркүн обондор ойнотулат. Ал эми «Тандалган» абоненттердин номурлары үчүн сиз билгилеген атайын обондор жаңырат.

«Музыкалык автоматты» жандыруу *801# үчүн тейлөө буйрутмасын териңиз. «Музыкалык автоматты» жандыруу бир гана сиздин «Жеке тизмеңизден» «Музыкалык автоматтын» тизмесине обондорду кошкон учурда мүмкүн.

«Музыкалык автоматка» обондорду кошуу

«Музыкалык автоматка» обондорду кошуу үчүн *801*обондун сыр белгиси# буйрутмасын териңиз. Обондор «Музыкалык автоматка» «Жеке тизмеден» алынып кошулат. Көрсөтүлгөн буйрутмада обон (обондун сыр белгиси) сиздин «Жеке тизменизде» жайгашуусу абзел. Өзүңүздүн «Жеке тизмеңиздеги» обондордун тизмесин алуу үчүн *800*9# буйрутмасын териңиз.

«Музыкалык автоматтан» обондорду өчүрүү

«Музыкалык автоматтан» обондорду өчүрүүдө сиз болгону «Музыкалыв автоматта» жаныруучу обондорду гана өчүрөсүз. «Жеке тизмедеги» обондор өчүрүлбөйт. «Музыкалык автоматтан» обонду өчүрүү үчүн *801*0*обондун сыр белгиси# буйрутмасын териңиз.

«Музыкалык автомат» функциясынын абалын текшерүү жана обондорунун тизмесин алуу

Сиз дайыма «Музыкалык автомат» функциясынын учурдагы абалын текшерип, анда жайгашкан обондордун тизмесин ала аласыз. Ал үчүн *801*9# тейлөө буйтурмасын териңиз. Обондордун тизмесин сизге SMS аркылуу билдирилет.

SMS-инструкция

Сиз дайыма кол алдыңызда боло турган «Музыкалык автоматты» башкаруунун SMS-инструкциясын ала аласыз. Бул үчүн өз телефонуңуздан *801*8# тейлөө буйрутмасын териңиз.

«Музыкалык автоматты» өчүрүү

«Музыкалык автөмат» өчүрүлгөн соң, сизге чалган абоненттерге, автоматтык түрдө сиз тараптан орноштурулган обон, «Музыкалык автоматты» кайра жандырганга чейин жаңырат.

«Музыкалык автоматты» өчүрүү үчүн өз телефонуңуздан *801*0# буйрутмасын териңиз.

«Тандалган номурлар»

«Тандалган номурлар» — сизге чалган кээ бир абоненттер үчүн өзүнүздүн «Жеке тизмениздеги» кээ бир обондорду орнотууга шарт түзүп берүүчү «Конгуроо» кызматынын бир функциясы. «Музыкалык автомат» функциясынын эрежеси «Тандалган номурлар» үчүн жайылтылбайт. Ошону менен эле бирге сиз «Тандалган номурлар» үчүн жөнөкөй, узун обондорду белгилей аласыз.

«Тандалган номур» үчүн обондорду белгилөө

«Тандалган номур» үчүн обондорду белгилөөдө  *802*обондун сыр белгиси*телефондун номуру#c тейлөө буйрутмасын териңиз. 

Обонду алмаштыруу обонду орнотуу буйрутмасынын негизинде ишке ашырылат. 

Сиз белгилеген обон (обондун сыр белгиси) Сиздин «Жеке тизмеңизде» жайгашуусу абзел. Өзүңүздүн «Жеке тизмеңиздеги» обоңдордун тизмесин алуу үчүн *800*9# буйрутмасын териңиз. 

Көңүл буруңуздар! Номур 0 дон башталып, толугу менен көрсөтулөт. Мисалы: Сиз 0700 123456 абоненти үчүн обон белгилегиңиз келди. Ал үчүн *802*обондун сыр белгиси *0700123456#c  буйрутмасын терүүңүз зарыл.

«Тандалган номур» үчүн жөнөкөй, узун обонду орнотуу

Сиз «Тандалган номур» үчүн жөнөкөй, узун обонду орното аласыз т.а. Сиз белгилеген абонент үчүн гана көнүмүш, жонокой узун обон жанырат, ал эми калган абоненттер үчүн автоматтык түрдө орнотулган же «Музыкалык автоматтан» алынган обон жаңырат. 

«Тандалган номурга» жөнөкөй, узун обонду орнотуу үчүн  *801*2*телефондун номуру# буйрутмасын териңиз. 

Обонду алмаштыруу обонду автоматтык түрдө орнотуу буйрутмасынын негизинде ишке ашырылат.

Көңүл буруңуздар! Номур 0 дон баштап, толугу менен көрсөтүлөт. Мисалы: Сиз 0700 123456 абоненти үчүн жөнөкөй обонду белгилегиңиз келди. Ал үчүн  *801*2*0700123456# буйрутмасын териңиз.

«Тандалган номур» үчүн эрежени өчүрүү

«Тандалган номур» үчүн эреже өчүрүлгөн соң,  абонентке «Коңгуроо» кызматынын жалпы эрежеси - автоматтык түрдөгү обону же болбосо «Музыкалык автомат» кабыл алынат

«Тандалган номур» үчүн эрежени өчүрүүдө  *802*0*телефондун номуру#c буйрутмасын териниз. 

«Тандалган номурларды» текшерүү жана обондордун тизмесин алуу

Сиз ар дайым «Тандалган номурлар» үчүн атайын аларга бекитилген обондордун тизмесин ала аласыз. Ал үчүн  тейлөө *802*9# буйрутмасын териңиз. «Тандалган номурлар» үчүн атайын аларга бекитилген обондордун тизмеси Сизге  SMS аркылуу билдирилет.

SMS-инструкция

Сиз дайыма кол алдыңызда боло турган «Тандалган номурдун» SMS инструкциясын ала аласыз. Бул үчүн өз телефонуңуздан *802*9# тейлөө буйрутмасын териңиз. 

Кызматты башкаруу буйрутмалары:

SMS инструкцияларды алдыруу

*800*8#

Кызматтын абалын текшерүү

*800*9#

Музыкалык автоматы жандыруу

*801#

Музыкалык автоматы өчүрүү

*801*0#

Музыкалык автоматка обондорду кошуу

*801*обондун сыр белгиси#

Музыкалык автоматтан обондорду өчүрүү

*801*0*обондун сыр белгиси#

Музыкалык автоматтын SMS инструкциясын заказ берүү

*801*8#

Музкыкалык автоматтагы обондордун тизмесин алуу

*801*9#

«Тандалган номур» үчүн эрежени белгилөө    

*802* обондун сыр белгиси*телефондун номуру#