Кийин төлө!

Кийин төлө!

Азыр баарлаш – Кийин төлө!
  «Кийин төлө!» кызматы нөлдүк баланста дагы төлөмдү жылдыруу менен интернет жана байланыш кызматтарынан пайдаланууга мүмкүнчүлүк берет.

  Эгер сиздин балансты толуктоо мүмкүнчүлүгүңүз болбой, бирок интернет менен чалууларга дароо азыр керек болуп турган учурда бул ыңгайлуу.

  Баасы:

  • «1 ГБ + 24 саатка О! түйүнүндө чалуулар» – 20 сом.
  • «3 ГБ + 72 саатка О! түйүнүндө чалуулар» – 50 сом.

Төлөм кызматтын иштөө мөөнөтү аяктагандан кийин гана баланстан алынат. Баланста кызмат үчүн алына турган акыдан аз сумма болгон учурда, баланстагы сумма кызмат боюнча төлөмдүн карызынын бир бөлүгү катары толугу менен алынат. Баасы бардык салыктарды эске алуу менен көрсөтүлгөн.

Башкаруу буйрутмалары:

 • Чакыруунун менюсу: 108#
 • «1 ГБ + 24 саатка О! түйүнүндө чалууларды» кошуу: 1081#
 • «3 ГБ + 72 саатка О! түйүнүндө чалууларды» кошуу: 1082#
 • Трафиктин калдыгын текшерүү: 1089#

Кызматты көрсөтүү шарттары:

 • Баланстын бардык абалында жана тарифтин төлөнүп төлөнбөгөндүгүнө карабастан кызматты кошуп алуу мүмкүн;

 • Кызматты кошуу мүмкүнчүлүгү абоненттин түйүндөгү активдүүлүгүнөн жана тейленүү мөөнөтүнөн көз каранды;

 • «3 ГБ + 72 саатка О! түйүнүндө чалуулар» же «1 ГБ + 24 саатка О! түйүнүндө чалуулар» сервистеринин ичинен бирөөнү гана бир жолу кошуп алууга мүмкүн. Кызмат үчүн карызы жок болгон шартта гана сервисти кайрадан кошуу мүмкүн;

 • «30/60/90/360 күнгө Пайдалуу чексиз 4G», «Интернет жана ТВ бир жылга», «Алга Интернет», «Интернет 40 ГБ», «Үйдөгү интернет», «Интернет+», «Алга Интернет + O!TV» тарифтеринде тейленгендерден, ошондой эле «Бирге арзан» жана «Бирге арзан регион» тарифтериндеги роутердеги Номерден башка Кыргыз Республикасынын бүт аймагында алдын ала төлөө тутуму менен тейленген бардык абоненттерге кызматты кошуп алуу мүмкүн;

 • Кызматты роумингде, ошондой эле «Ишенимдүү төлөм» жана «Автотөлөм» кызматтарынын иштөө учурунда кошууга болбойт;

 • «Кийин төлө!» кызматынын алкагында О! түйүнүндөгү тарифтелбеген чалуулар күн сайын төмөнкү көлөмдө көрсөтүлөт:

  саат 17:00:00дөн 23:59:59гө чейин – 40 мүнөт;

  саат 00:00:00дөн 16:59:59гө чейин – 140 мүнөт.

 • О! түйүнүндөгү чалуулардын кийинки тарификациясы өзүнчө иштеген кызматтардын же акциялардын шарттарын кошуу менен бирге сиздин тарифиңиздин стандарттык параметрлери жана шарттарына ылайык ишке ашырылат.