Бүткүл дүйнө!

Эл аралык чалууларды арзан баада аткарыңыз!

О!нун ар бир абоненти «Бүткүл дүйнө!» кызматын кошо алат жана сүйлөшүүнүн бир мүнөтү үчүн 1,99 сом баасы менен эл аралык чалууларга укуктуу.

Кызматты кошуу - 199#

Кызматты өчүрүү - 1990#
Кызматтын абалын текшерүү -  1999#

Эл аралык чалуулардын баасын текшерүү үчүн 198AAAAAAAAAA# буйрутмасын терүү керек. АААААААААА - бул сиз текшере турган номер. Номер өлкөнүн коду менен же кодсуз көрсөтүлүшү мүмкүн.

Эл аралык чыгуучу чалууларды тегеректөө кадамы - 1 мүнөт.

«Бүткүл дүйнө!» кызматын кошуу - акысыз. Абоненттик төлөм жок. Бардык баалар КНС эсепке алуу менен, ССсыз көрсөтүлгөн.


«Бүткүл дүйнө!» кызматынын чегинде 1 мүнөт сүйлөшүүнүн наркы.