Роуминг-өнөктөштөрдүн түйүндөрүндө акысыз катталуу

Роуминг-өнөктөштөрдүн түйүндөрүндө акысыз катталуу

Роуминг-өнөктөштөрдүн түйүндөрүндө акысыз катталуу

Роуминг-өнөктөштөрдүн түйүндөрүндө акысыз катталуудан кийинкидей мүмкүнчүлүктөр берилет:

∙  барган өлкөнүн операторунун конок түйүнүндө акысыз катталуу;

∙  кирүүчү SMSтерди акысыз алуу;

∙  балансты толуктоого сурамдарды акысыз жиберүү;

∙  «Роумингде SMS-билдирүү» кызматын акысыз колдонуу;

∙  «Интернет-топтомдорду» жана башка роуминг кызматтарын кошуу.

Катталууну кошуу *998#

Катталуунун статусун текшерүү *998*9#

Катталууну өчүрүү *998*0#

МААНИЛҮҮ! Акысыз катталуу О! абоненттеринин баарына «Роуминг» же «Интернет-роуминг» кызматтарын кошконго чейин жеткиликтүү.

Роуминг-өнөктөштөрдүн түйүндөрүндө катталуу акысыз жана кызмат үчүн абоненттик төлөм алынбайт.