2 баракчасы - О! түйүнүнүн өнүгүүсү

О! Мобилдик оператору 4G LTE түйүнүнүн өнүгүүсүнүн ыңгайлуу динамикасын сактап келүүдө
26.10.2020
О! Мобилдик оператору көпчүлүк аймактарда добуштук маалыматтарды максималдуу ылдамдыкта жиберүү боюнча байланыш кызматтары менен камсыздоо аркылуу байланыштын, түйүндүн камтуусунун жана сыйымдуулугунун сапатын динамикалуу түрдө жакшыртууну улантууда.