Симка сейфте

Симка сейфте

Симка сейфте

Эми сиз өз SIM-картаңызды өлкөдө жок болгон учурда же кандайдыр бир себептерден улам 180 күндөн ашык катары менен колдонбосуңуз да активдүү шарттамда сактай аласыз. Ар бир жолу "Симка сейфте" кызматы боюнча абоненттик төлөмдү алууда сиздин сим-картаңыздын активдүү шарттары автоматтык түрдө узарып турат. Баланста каражат жок болгон учурда – «Симка сейфте» кызматынын иштөөсү «Симка сейфте» кызматы үчүн абоненттик төлөмдү алуу үчүн баланста жетиштүү суммага толукталганча чейин токтотулуп турат.

Кызматты кошуу: *746#

Кызмат абалын текшерүү: *746*9#

Кызматты өчүрүү: *746*0#

  • Кызматты кошуу баасы - 10 сом. 
  • Абоненттик төлөмдүн баасы - 0,99 сом. Абоненттик төлөм сим-карта колдонуп же колдонбой жаткандыгына карабастан ар бир күнү алынып турат.

Бардык баалар КНС эске алып, СС кошпой көрсөтүлдү.