АнтиАОН

АнтиАОН

АнтиАОН


АнтиАОН номериңизди сыр бойдон калтырат!
«АнтиАОН» кызматы абонентке өз телефонунун номерин бир жакка чалганда аныкталбашына (көрүнбөшүнө) мүмкүндүк берет.

Абоненттик төлөм: күнүнө 4,99 сом  

Кызматты кошуу буйрутмасы:  747#

«АнтиАОН» кызматын ар бир жолу кошуу - 19,99 сом. Күнүмдүк абоненттик акы - суткасына 4,99 сом. Бардык баалар ССсыз жана КНС эсепке алуу менен көрсөтүлгөн. «АнтиАОН» кызматы боюнча толук маалыматты О!нун сурап-билүү кызматына чалып билсеңиз болот. 
Эгер кызматты өчүргүңүз келсе *747*0# номерин териңиз.

Эгер Сиз кызматты 90 календардык күндүн ичинде колдонбосоңуз, балансты толтурганда абоненттик төлөмдү күтулбөгөн жерден алуунун алдын алуу үчүн кызмат 91-күндөн тартып автоматтык түрдө өчүрүлөт. Сизге алдын ала тийиштүү SMS-билдирүү келет. 

Бардык баалар КНС эске алып, ССсыз көрсөтүлгөн.